Περιγραφή Θέσης

The ideal candidate will be assisting the Import department of the company. Moreover, the candidate must have strong interpersonal and organizational skills, attention to details and team spirit. Previous experience on the same role will be an asset.
Responsibilities
Invoicing
Pricing
Creating ad-hoc reports for various business needs
Communication and coordination
Forecasting and acting proactively

Qualifications
Bachelor’s degree in Accounting or related field is preferred but not essential
Fluency in English language
Ability to interpret and analyze financial statements and periodicals
Fluency in Microsoft Office suite (Outlook, Excel, Word)

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο mmlgeneral@multimodal.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση M.M.L. E.E.

M.M.L. (Multi Modal Logistics)  is a leading multimodal transport provider in Europe and CIS countries, which uses several types of transport modes and the shipping companies that organize all of it, and take responsibility for its entire course from beginning to end. Such transport is most often carried out in international transport, is required to deliver the goods from a distant country or from another continent. Multimodal transport requires maximum clarity and coherence of all the participants of its process. Only then will it be reliable and efficient. Our company provides international multimodal transport from anywhere in the world by road, sea, air and rail transport. In most cases, delivery of goods produced by “door-to-door”. That is, we fully take care of the whole process of shipment from loading goods in the warehouse provider in any country (and if necessary, supply of free transport to the warehouse) to the shipment of the goods in your warehouse. Producing multimodal carriage of any difficulty, we provide its best efficiency in terms of time and cost. No less attention is paid to safety delivery at any stage.