Περιγραφή Θέσης

Η εταιρία MB Safety & Print με αντικείμενο την ένδυση και προστασία εργαζομένου, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για την θέση εξωτερικού πωλητή. Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων, δίπλωμα οδήγησης, επικοινωνιακές δεξιότητες και οργανωτικότητα, επαγγελματική νοοτροπία. Παρέχεται πλήρης απασχόληση και σταθερός μισθός. Για αποστολή βιογραφικού: logistiriomb@gmail.com

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο logistiriomb@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.