Περιγραφή Θέσης

Back-End Developer με εμπειρία και γνώσεις php, mysql, javascript, jquery για ανάπτυξη web εφαρμογών. Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας. Βιογραφικά στο cv@myinternet.gr

Προσόντα: mysql, PHP

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο cv@myinternet.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.