Περιγραφή Θέσης

Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των διεργασιών εμπορικής διαχείρισης της αποθήκης της εταιρίας (παραγγελίες, τιμολόγηση, καρτέλες πελατών – προμηθευτών, παρακολούθηση, παραλαβές και αποστολές εμπορευμάτων, καταχωρίσεις παραστατικών, αρχειοθέτηση, πληρωμές)
 • Συνεργασία με το εξωτερικό λογιστήριο και τη διοίκηση για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση των λογιστικών εργασιών
 • Συνεχής επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και πλατφόρμας ηλεκτρονικών πωλήσεων

Εμπειρία και γνώσεις

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων ERP εμπορικής διαχείρισης
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πελατοκεντρικός προσανατολισμός
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και επίλυσης ζητημάτων
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα και ευγένεια
 • Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο nanos@fireworks.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.