Περιγραφή Θέσης

Shipping company located in southern suburbs is seeking an office administrator / secretary.

Computer literacy, fluency in Russian, English and Greek are mandatory.

Basic knowledge of shipping and law 89/67 companies are assets.

Job Description

First point of contact for visitors, calls, document organization, liaison with Greek authorities and lawyers, office purchases, general administration duties

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@meridianbulk.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση Navitramp FA Ltd

First point of contact for visitors, calls, document organization, liaison with Greek authorities and lawyers, office purchases, general administration duties