Περιγραφή Θέσης

What’s in the role

Are you a Java Web developer with a high sense of duty and communication skills? Have you got what it takes to develop and support new and existing web applications? Then we’d like to speak with you.

Responsibilities

-Backend development of new projects based on Spring Framework & Spring Boot
-Part of the new platform research and development team
-Maintenance of existing projects running on older platform editions
-Writing clean code and being able to interact with the team for the design and the development of the solutions

Netmechanics Perks

-An attractive salary package
-Personal development opportunities and on-the-job training
-Access to conferences and seminars
-Awards, gifts and salary increase based on performance reviews
-Supportive and fun workplace (ping pong, xBox, table soccer, quiet working areas etc)
-Fresh fruit and snacks on the house (coffee, too, of course!)

Essential Skills

-Minimum 4 years of working experience in Java and familiarity with web programming
-Experience in Web Applications programming through Enterprise Java
-Experience in Spring Framework & Spring Boot (MVC/WebFlux, Data, Batch, Cloud, Security)
-Knowledge of RDBMS/SQL (preferably MariaDB and MSSQL)
-Understanding of Web Services development (SOAP / REST)
-Experience with source control tools (preferably Git)
-Experience with build tools (preferably Maven & Gradle)
-Good skills of object oriented applications design
-Good communication in English (written and verbal) and solid communication skills in general
-Completed military service

Desirable Skills

-Experience in using Solr and/or Elasticsearch
-Experience in Unit Testing
-Bachelor Degree in IT. Any Java Developer certification will be a plus

Προσόντα: java, mariadb, soap / rest, spring boot, spring framework

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@netmechanics.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.