Περιγραφή Θέσης

Σε αυτήν την θέση θα παρέχετε επιτόπου τεχνική υπηρεσία και υποστήριξη σε περίπτωση προβλημάτων/δυσλειτουργιών.
Πιο συγκεκριμένα θα:
• Διαγνώσεις και θα αντιμετωπίσεις προβλήματα που έχουν εκχωρηθεί, θα πρέπει να κατανοήσεις τις απαιτήσεις του πελάτη και να προτείνεις κατάλληλες λύσεις
• Παρέχεις τεχνική υποστήριξη επιτόπου και καλύπτεις τα αιτήματα Υποστήριξης IT.
• Παρέχεις υποστήριξη στο Help Desk σε περιόδους υψηλών απαιτήσεων και θα υποστηρίζεις τους συνεργάτες μέσω τηλεφώνου όποτε χρειάζεται
• Ελέγχεις τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος
• Συντηρείς και θα ελέγχεις ότι οι συσκευές είναι σε καλή κατάσταση
• Δημιουργία λεπτομερούς τεκμηρίωσης και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την υλοποίηση των έργων και την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων
• Συνεργασία με ομάδες για άλλα εταιρικά έργα
• Ενημερώσεις το back office και θα εκτελέσεις εργασίες back office (π.χ. σάρωση εγγράφων, εισαγωγή δεδομένων, μεταφόρτωση πύλης πελατών, email για ενημέρωση του αρχείου καταγραφής κλήσεων όταν επιστρέφετε στα κεντρικά γραφεία κ.λπ.) όποτε χρειάζεται

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο info@omegasystems.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.