Περιγραφή Θέσης

Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Θετικών Επιστημών, Οικονομικών και Πληροφορικής από όλη την Ελλάδα ζητούνται από το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών ως ανεξάρτητοι συνεργάτες για ιδιαίτερα μαθήματα. Το ωράριο και η αμοιβή καθορίζονται από τον εκπαιδευτικό.

Πληροφορίες στο https://diktio-kathigiton.net/information-for-teachers/

Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο info@iphestus.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.