Περιγραφή Θέσης

Άτομο με σκοπό εργασία για θέση εξυπηρέτηση πελατών και ταμείο σε επιβατικό πλοίο που

διενεργεί πλόες μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας ή μεταξύ Ιταλίας – Ισπανίας) για να διαχειρίζεται

κατάστημα. Είναι σημαντικό να είναι έμπιστη/ος, οργανωτική/ος, ευέλικτη/ος στο κοινωνικό

περιβάλλον συμβίωσης του

πλοίου, με έμφαση στην κοινωνικότητα και στις Δημόσιες Σχέσεις.

● Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επιθυμητή η γνώση Ιταλικών)

● Επιθυμητή η γνώση Η/Υ.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με διαβατήρια.

Απαιτούνται πιστοποιητικά σωστικών έγγραφων που μπορούν να εκδοθούν σε διάφορες πόλεις

της Ελλάδος από ιδιωτική σχόλη π.χ. www.cosmostraining.gr η από το δημόσιο σε σχόλη

Σωστικών Εμπορικού Ναυτικού και Πυροσβεστικών. Τα ονόματα πιστοποιητικών είναι

παρακάτω:

(α) BASIC SAFETY

(b) SECURITY AWARENESS

Παρέχεται

● Πλήρης εκπαίδευση

● Μισθωμα είναι 1100€ με δυνατότητα εξέλιξης μισθού έως 1600€

● Πλήρης διατροφή και διαμονή.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη των σχετικών εγγράφων ή της άμεσης

έκδοσή τους: 1. σωστικά από κρατική υπηρεσία ή ιδιωτική εταιρεία, 2. διαβατήριο

και 3. πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού Covid 19, σε περίπτωση

κατοχής ναυτικού φυλλαδίου υπάρχει δυνατότητα ναυτολόγησης σε πλοίο με

ελληνική σημαία (η θέση είναι με προτεραιότητα).

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο playseasassist@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.