Περιγραφή Θέσης

Πωλητής ζητείται από Παραγωγική και εμπορική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο των καλλυντικών.

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν τις Β2Β πωλήσεις, τις επισκέψεις στους χώρους των πελατών, την εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολογίου και την εξεύρεση νέου.

Απαραίτητα Προσόντα

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Οργανωτικές ικανότητες
Υπευθυνότητα
Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
Συνέπεια
Επικοινωνιακές δεξιότητες για την επικοινωνία με τους πελάτες
Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ

Παροχές

Πλήρης εργασία
Απολαβές βάση προσόντων
Ποσοστό επί των πωλήσεων
Εταιρικό αυτοκίνητο
Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
Ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή Βιογραφικού με φωτογραφία

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο hr@simelia.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.