Περιγραφή Θέσης

Μονάδα παροχής Ιατρικών υπηρεσιών αναζητά Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες από Ιατρική Εταιρεία στην Κεντρική Κέρκυρα.

Καθήκοντα

Παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών
Απαραίτητη η εμπειρία στα επείγοντα
Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών
Χορήγηση φαρμάκων βάση ιατρικών οδηγιών
Επιθυμητό προφίλ

Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ ή 2ετούς Προγράμματος Ι.Ε.Κ
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε άλλη γλώσσα επιθυμητή).
Άριστη γνώση υπολογιστή (word, excel, email)
Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
Ικανότητα να παραμένει ψύχραιμος/η και αποτελεσματικός/ή κάτω από συνθήκες πίεσης
Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας Ευγένεια και εχεμύθεια.

Επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία.

Παροχές

Πλήρης απασχόληση, Ασφάλιση, Υψηλές Αποδοχές

Τόπος εργασίας: Κεντρική Κέρκυρα

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Σταθερότητα εργασιακής σχέσης

Διαμονή

Προσόντα: excel, PC, word, αγγλικά, Εμπειρία στα Επείγοντα, Νοσηλευτικές Αρχές

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο ipsos.medcare@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.