Περιγραφή Θέσης

Ιατρικός χώρος αναζητά υποψήφιους για στελέχωση θέσης γραμματειακής υποστήριξης. Υποδοχής (Front-desk Secretary), με οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 12μηνη πλήρης απασχόλησης.

Καθήκοντα: Διαχείριση επικοινωνίας (emails, phone calls) για την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Διαχείριση πελατολογίου και προγραμματισμός ραντεβού πελατών. Υποδοχή πελατών, οργάνωση και ταξινόμηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου. Τηλεφωνική, ηλεκτρονική και δια ζώσης εξυπηρέτηση πελατών. Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας.

Απαραίτητα Προσόντα: Δεξιότητες καλής επικοινωνίας, προφορικά και γραπτά. Άριστη γνώση Αγγλικών. Πολύ καλή γνώση χειρισμού ΗΥ, Word & Excel, Copywriting / Σύνταξη κειμένων (σε Ελληνικά & Αγγλικά) Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας.

Ικανοποιητικές αποδοχές

Τόπος εργασίας: κεντρική Κέρκυρα (Παροχή Διαμονής κατόπιν συννενοήσης)

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Σταθερότητα εργασιακής σχέσης

Προσόντα: copyediting, excel, word, αγγλικά, Επικοινωνία, Οργάνωση

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο ipsos.medcare@gmail.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.

Σχετικά με την επιχείρηση SOS MedCare Cfu

Ιατρικός χώρος αναζητά υποψήφιους για στελέχωση θέσης γραμματειακής υποστήριξης. Υποδοχής (Front-desk Secretary), με οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 12μηνη πλήρης απασχόλησης.

Καθήκοντα: Διαχείριση επικοινωνίας (emails, phone calls) για την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Διαχείριση πελατολογίου και προγραμματισμός ραντεβού πελατών. Υποδοχή πελατών, οργάνωση και ταξινόμηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου. Τηλεφωνική, ηλεκτρονική και δια ζώσης εξυπηρέτηση πελατών. Οργάνωση ημερήσιου προγράμματος. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας.

Απαραίτητα Προσόντα: Δεξιότητες καλής επικοινωνίας, προφορικά και γραπτά. Άριστη γνώση Αγγλικών. Πολύ καλή γνώση χειρισμού ΗΥ, Word & Excel, Copywriting / Σύνταξη κειμένων (σε Ελληνικά & Αγγλικά) Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας.

Παροχές :

Υψυλές αποδοχές και Ασφάλιση

Τόπος εργασίας: κεντρική Κέρκυρα

Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Σταθερότητα εργασιακής σχέσης

Διαμονή