Περιγραφή Θέσης

Η Spick and Span, μέλος του ομίλου εταιρειών της COCO-MAT, διαθέτει μια υπερσύγχρονη μονάδα πλύσης ιματισμού, με έδρα την Κηφισιά και αναζητά ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Κύριες αρμοδιότητες:
• Έλεγχος και συντονισμός παραγωγής: Διαχείριση ημερήσιου πλάνου και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των πελατών
• Χειρισμός μηχανημάτων: Γνώση των κύριων λειτουργιών και των προγραμμάτων, αντιμετώπιση απλών τεχνικών προβλημάτων και ενημέρωση του υπεύθυνου παραγωγής για πιθανές δυσλειτουργίες
• Διαχείριση της ομάδας: Διασφάλιση της μέγιστης αποδοτικότητας του προσωπικού, εκπαίδευση νέου προσωπικού, τήρηση της ώρας προσέλευσης και του χρόνου διαλειμμάτων, διαχείριση προβλημάτων και αξιολόγηση προσωπικού

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο elianou@coco-mat.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.