Περιγραφή Θέσης

A Construction Company in the center of Athens, Greece, is looking  for a Clerk/Assistant  General  Duties

– Holds a driver’s license and is provided a vehicle by the employer  for  the purpose  of  transporting letters, envelopes. Contracts, documents   by carrying out routes  to and from government agencies , individuals, etc., as needed.

– Operates   computers, copiers, scanners, office   equipment   and other  technical  equipment.

– Sorts documents, applications.

– Performs   ancillary work when receiving   documents, such   as photocopying, scanning,  filing, etc.

. Required Qualifications

. Previous experience in a similar position

. Secondary or Technical School Diploma

. Native Greek language

.  Speaks English well

. Integrity of character, discretion and reliability

. Possession of a driver’s license

Please send your CV in English  to email : e.sgardeli@valenci.com

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο esgardelis@outlook.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.