Περιγραφή Θέσης

Από Κατασκευαστική Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, ζητείται Κλητήρας/Βοηθός Γενικών Καθηκόντων

·         Κατέχει άδεια οδήγησης  και του παρέχεται όχημα από τον εργοδότη για σκοπούς μεταφοράς επιστολών, φακέλων και δεμάτων διεξάγοντας δρομολόγια. Μεταφέρει φακέλους, συμβόλαια,  επιστολές, έγγραφα, από και προς  δημόσιες  υπηρεσίες , ιδιώτες κτλ, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.

·         Χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικές μηχανές, σκάνερ, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά μέσα.

·         Ταξινομεί έγγραφα, αιτήσεις.

·         Εκτελεί βοηθητικές εργασίας κατά την παραλαβή εγγράφων, όπως φωτοτυπίες, σκανάρισμα  αρχειοθέτηση κτλ.

2. Απαραίτητα Προσόντα

. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (γνώση συμβολαίων και εγγράφων αγοραπωλησίας κατοικιών)

. Απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης

. Μιλάει καλά την αγγλική γλώσσα

. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία

. Κατοχή άδειας οδηγού και αυτοκινήτου

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email : e.sgardeli@valenci.com

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο e.sgardeli@valenci.com


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.