Περιγραφή Θέσης

Το Ι. Κ.Τ.Ε.Ο. ΒΗΤΑΣ Α.Ε. ζητά να προσλάβει τεχνικό ελεγκτή οχημάτων.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ, Ναυπηγού Μηχανικού ΠΕ, Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, Μηχανικού Οχημάτων, Μηχανικού Αυτοκινήτων ΤΕΛ, Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων ΤΕΛ ή παρεμφερή πτυχία.

Δίπλωμα κατηγορίας Α, Β (και Γ).

Κάτοχοι πιστοποιητικού τεχνικού ελεγκτή και ανάλογη εμπειρία θα ληφθούν υπόψιν.

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο mail: ikteo@vitas-sa.gr

Για να κάνετε αίτηση για αυτή τη θέση στείλτε email στο ikteo@vitas-sa.gr


Κάντε αίτηση για την συγκεκριμένη αγγελία χρησιμοποιόντας το online βιογραφικό σας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δημιουργήσετε ένα online βιογραφικό και να στείλετε την αίτηση σας στον συγκεκριμένο εργοδότη.