H οικονομική επίδραση των εφαρμογών του 5G στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στην υγειονομική περίθαλψη, στην κοινωνική μέριμνα, στους καταναλωτές, στα μέσα επικοινωνίας και τις οικονομικές υπηρεσίες προβλέπεται να είναι θετική. Τα οφέλη στην παραγωγικότητα και στην αποδοτικότητα από την εφαρμογή του 5G θα επιβάλλουν αλλαγές στις επιχειρήσεις, τις δεξιότητες και τις υπηρεσίες, με προοπτική να προστεθούν 1,4 τρισ. $ στο παγκόσμιο ΑΕΠ έως το 2030.

Όντας κάτι περισσότερο από μια ταχύτερη έκδοση της συνδεσιμότητας 4G στις κινητές επικοινωνίες, η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η μαζική συνδεσιμότητα του 5G θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, επιτρέποντας την καθολική πρόσβαση σε εξαιρετικά γρήγορη ευρυζωνικότητα. Σε συνδυασμό με επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στο «Internet of Things», το 5G θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα που θα δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Τα οφέλη αυτά θα γίνουν απτά από το 2026 και μετά, οπότε και οι εφαρμογές που στηρίζονται στο 5G θα είναι πιο διαδεδομένες. Κράτη με μεγάλο μέγεθος οικονομιών και ισχυρή βιομηχανία θα έχουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση των τεχνολογικών εφαρμογών 5G.

Σίγουρα, το 5G θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και αλλαγή καθώς οι επιχειρήσεις αναδιαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας τους κατά την μετά-κορωνοϊό εποχή. Καθώς η πανδημία επιταχύνει τη ψηφιοποίηση σε όλους τους κλάδους, το 5G θα λειτουργήσει ως καταλύτης. Θα αναδυθεί κατά τη δεκαετία αυτή ως θεμελιώδες κομμάτι της κοινωνικής υποδομής και ως πλατφόρμα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και των δεξιοτήτων.

Πάνω από το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομικής επίδρασης του 5G θα συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική μέριμνα για ασθενείς, παρόχους και ιατρικό προσωπικό μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Η επιτάχυνση της τηλεϊατρικής κατά την πανδημία μας έδωσε μια ιδέα του μέλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης. Η εξ αποστάσεως περίθαλψη είναι μόνο ένας από τους τομείς όπου το 5G θα επιδράσει καταλυτικά τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων για την υγεία όσο και για την μείωση του κόστους.

Σε επίπεδο κλάδου, οι επιδράσεις ποικίλουν για κάθε οικονομία. Οι ΗΠΑ και η Αυστραλία αναμένεται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η Ινδία από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, η Κίνα και η Γερμανία από τη βιομηχανία. 

Σε άλλους κλάδους θα υπάρξουν, κατά την επόμενη δεκαετία, σημαντικές δυνατότητες των νέων και υφιστάμενων εφαρμογών, που θα οδηγήσουν σε αλλαγές στις δεξιότητες, στις θέσεις εργασίας, στα καταναλωτικά προϊόντα και στις διοικητικές ρυθμίσεις.

Με τις εφαρμογές διαχείρισης έξυπνων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και νερού και περιορίζονται τα απόβλητα χάρη στη συνδυαστική χρήσης έξυπνων μετρητών και δικτύων. Διευρύνονται επίσης οι εφαρμογές καταναλωτών και μέσων μαζικής επικοινωνίας, η διαφήμιση σε πραγματικό χρόνο και η εξυπηρέτηση πελατών. Στη μεταποίηση και στη βαριά βιομηχανία  μειώνονται οι αστοχίες και αυξάνεται η χρήση αυτόνομων οχημάτων. Χάρη στις νέες εφαρμογές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μειώνεται η απάτη και βελτιώνεται η εμπειρία του πελάτη.

​Το 5G είναι κάτι περισσότερο από απλή επικοινωνιακή συνδεσιμότητα. Δημιουργούνται νέες δυνατότητες ενίσχυσης της παραγωγικότητας και ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών μοντέλων. Δεδομένης της κλίμακας των δυνατοτήτων και των επιδράσεων, κάθε επιχείρηση θα χρειαστεί ένα σχέδιο για την εφαρμογή του 5G. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τεχνολογικές και επιχειρηματικές στρατηγικές, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την προσαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου ώστε να αφομοιώνονται οι αλλαγές και να ομαλοποιείται η αλληλεπίδραση με τους πελάτες, με τις αλυσίδες εφοδιασμού και με τις ρυθμιστικές αρχές. 

Οι πολιτικές, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη του κοινού στη χρήση και στις δυνατότητες του 5G είναι ουσιώδης, είτε αφορά στα αυτοκινούμενα οχήματα, είτε στην τηλεϊατρική, είτε στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η διαχείριση των δεδομένων, αναπτύσσονται οι υποδομές και συνεργάζονται διαφορετικοί κλάδοι, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Διάβασε ακόμα:

Οι θεωρίες που συσχετίζουν τον κορωνοϊό με την τεχνολογία 5G είναι αβάσιμες