Η κριτική σκέψη είναι μια βασική δεξιότητα στον εργασιακό χώρο. Οι άνθρωποι ασκούν κριτική σκέψη χρησιμοποιώντας τον ορθολογισμό για να καθορίσουν τι πρέπει να κάνουν ή να πιστέψουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Οι εργαζόμενοι που μπορούν να ασκούν κριτική σκέψη διακρίνονται γιατί είναι σκεπτόμενοι, ανεξάρτητοι και ικανοί και προτιμούνται από τους εργοδότες γιατί αναπτύσσουν διαρκώς στρατηγικές που τους κάνουν καλύτερους στη δουλειά τους. 

Αν ασκείτε κριτική σκέψη, συνδέετε λογικά τις ιδέες, εξετάζετε και αξιολογείτε τα επιχειρήματα, βρίσκετε ανακολουθίες και λάθη στη δουλειά σας και στη δουλειά των άλλων, επιλύετε σύνθετα προβλήματα και ασχολείστε με τον προβληματισμό. Ένας κριτικά σκεπτόμενος εργαζόμενος δεν συσσωρεύει μόνο πληροφορίες, αλλά ξέρει επίσης πώς να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να καθορίζει αποτελέσματα. 

Οι μεγάλες αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή σας, όπως το αν θα κάνετε ή όχι μια επαγγελματική κίνηση, βοηθούνται από την κριτική σκέψη, η οποία σας ενθαρρύνει να κάνετε έρευνα και να προτιμάτε την αντικειμενική λογική από την αρχική συναισθηματική σας αντίδραση. Η κριτική σκέψη βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα κίνητρα και τους στόχους τους. Όταν μπορείτε να συμπεράνετε πληροφορίες για να βρείτε τα πιο σημαντικά μέρη και να τα εφαρμόσετε στη ζωή σας, μπορείτε να αλλάξετε την κατάστασή σας και να προωθήσετε την προσωπική σας ανάπτυξη και τη συνολική ευτυχία.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες από ποτέ, οι κριτικά σκεπτόμενοι διαπρέπουν στην έρευνα και στην εύρεση των πιο σημαντικών πληροφοριών που τους καθιστούν καλά πληροφορημένους για οποιοδήποτε θέμα. Αυτό είναι χρήσιμο σε συζητήσεις στον χώρο εργασίας ή στην αξιολόγηση νέων ιδεών.

Οι κριτικά σκεπτόμενοι έχουν την έμφυτη ικανότητα να βλέπουν τις προκλήσεις από διάφορες οπτικές γωνίες. Αποφεύγοντας την αντίδραση να υπερασπιστούν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις, οι κριτικά σκεπτόμενοι είναι πιο αυτοαναστοχαστικοί και μπορούν να αλλάξουν γνώμη και απόψεις υπό το πρίσμα νέων πληροφοριών.

Τι είναι αυτό που τους ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους εργαζόμενους;

1. Αξιολογούν τις νέες πληροφορίες

Είτε πρόκειται για κάτι που διάβασαν είτε άκουσαν, οι κριτικά σκεπτόμενοι προσπαθούν να βρουν την αντικειμενική αλήθεια. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι αυτοί αξιολογούν τα δεδομένα εξετάζοντας πιθανές προκλήσεις και λύσεις. Αυτή η διαδικασία ελέγχου των νέων πληροφοριών και εξέτασης των αποτελεσμάτων ονομάζεται αξιολόγηση.

2. Εξετάζουν την πηγή

Οι κριτικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι στη συνέχεια εξετάζουν την πηγή της πληροφόρησης, κρίνοντας την εγκυρότητά της και αποφεύγοντας τα λάθη μεροληψίας. Οι κριτικά σκεπτόμενοι αξιολογούν την πηγή λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για την παροχή πληροφοριών.

3. Κάνουν πολλές ερωτήσεις

Οι συνηθέστερες ερωτήσεις που αυτομάτως έρχονται στο μυαλό ενός κριτικά σκεπτόμενου ατόμου είναι:

• Με ποιους τρόπους μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα;

• Ποιος παρέχει αυτές τις πληροφορίες;

• Γιατί παρέχονται αυτές οι πληροφορίες;

• Ποιες άλλες προοπτικές υπάρχουν για το θέμα αυτό;

• Ποια έρευνα υπάρχει για το θέμα;

Φυσικά μόλις απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις ήδη νέα ερωτήματα ταλανίζουν το μυαλό ενός κριτικά σκεπτόμενου ατόμου.

4. Ερευνούν

Στη συνέχεια οι κριτικά σκεπτόμενοι άνθρωποι κάνουν τη δική τους έρευνα, αξιολογώντας, συνοψίζοντας και αντιπαραβάλλοντας τις πληροφορίες και τα δεδομένα που συνέλεξαν από πληθώρα πηγών. 

5. Διαμορφώνουν τη γνώμη τους

Τέλος, οι κριτικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι διαμορφώνουν την προσωπική τους άποψη, η οποία στηρίζεται σε αξιόπιστες πληροφορίες και λογικές υποθέσεις.

Μία επιχείρηση η οποία είναι στελεχωμένη με κριτικά σκεπτόμενους εργαζομένους έχει τα θεμέλια για να ευδοκιμήσει και να μακροημερεύσει ακόμα και σ΄ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διάβασε ακόμα:

Ψηφιακοί νομάδες: Η νέα τάση εργασίας

Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον συνεργατικής κουλτούρας

Οικονομία των υπηρεσιών