Όταν στο εργασιακό περιβάλλον αναφερόμαστε στο management βασισμένο στο «Εγώ» δεν προκρίνουμε τον εγωκεντρισμό αλλά τη διαχείριση του «Εγώ» με τέτοιον τρόπο ώστε η διαχείριση του προσωπικού και της επιχείρησης να υπερβαίνει τις προσωπικές φιλοδοξίες και τις ατομικές αδυναμίες. Ο όρος  διαχείριση βασισμένη στο «Εγώ» (Εgo management) απαιτεί μία εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων, της κριτικής ικανότητας και της εμπειρίας με παράλληλη πίστη ότι οι προκλήσεις της ζωής αντιμετωπίζονται. Η διαχείριση του «Εγώ» συνδυάζει την ταπεινοφροσύνη και τη σεμνότητα με ισχυρή εσωτερική πεποίθηση και αποφασιστικότητα. Το υπερδιογκωμένο «Εγώ» μπορεί να εμποδίσει τη λήψη ορθών αποφάσεων, υποτιμώντας τις ιδέες των άλλων, αποκλείοντας τη βοήθεια και δημιουργώντας οργανωτικές δυσλειτουργίες λόγω του συγκεντρωτισμού. Αντίστοιχα, το  υπο-αναπτυγμένο «Εγώ» εμποδίζει τη λήψη αποφάσεων, καταπνίγει την καινοτομία και οδηγεί σε στασιμότητα λόγω ατολμίας. 

Management βασισμένο στο «Εγώ»

H διαχείριση βασισμένη στο ισορροπημένο «Εγώ» στηρίζεται στην επιδίωξη του καλύτερου δυνατού για την ομάδα και επιτρέπει στα μέλη της ελευθερία κινήσεων προσφέροντας παράλληλα ανταμοιβές και κίνητρα. Η επιβολή της εξουσίας, η υποτίμηση των άλλων και η επιθυμία για απόλυτο έλεγχο είναι παραδείγματα μη ισορροπημένου διαχειριστικού «Εγώ». 

Η καλύτερη αρχή για να ισορροπήσει κάποιος το «Εγώ» του είναι η προσαρμοστικότητα στην αλλαγή. Οι άνθρωποι με μη ισορροπημένο «Εγώ» περιμένουν οι άλλοι να συμμορφωθούν με τα δικά τους θέλω ή να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το «Εγώ» τους με επιτυχία, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της ομάδας, δεν δυσφορούν με την αλλαγή των κανόνων και αντιλαμβάνονται όταν οι συνθήκες γύρω τους αλλάζουν ότι οφείλουν να αλλάξουν και οι ίδιοι.

Τρία βασικά βήματα για ένα υγιές και ισορροπημένο «Εγώ» είναι η εστίαση στο κοινό συμφέρον σε αντίθεση με την εμμονή στο ατομικό,  η αναγνώριση των παραγόντων που συνέβαλαν σε παλιότερες επιτυχίες και επιτεύγματα και, τέλος, η αναγνώριση ότι ακόμα κι αν κάποιος έχει δίκιο σε μία κατάσταση, δεν θα επιτύχει μία θετική έκβαση, χωρίς τη συμμετοχή και τις ιδέες άλλων ανθρώπων. 

Τα οφέλη από «ego management» είναι πολλά και αφορούν τόσο την επιχείρηση όσο και το άτομο που εργάζεται σε αυτήν:

Οφέλη για την επιχείρηση:

• Προώθηση κουλτούρας συνεργασίας και νέων ιδεών

• Προώθηση ομαδικής λήψης αποφάσεων

• Βελτίωση επίλυσης προβλημάτων

• Βελτιστοποίηση της δέσμευσης και της παραγωγικότητας της ομάδας

Οφέλη για το άτομο:

• Προώθηση της ελευθερίας και δημιουργικότητας

• Οικοδόμηση προσωπικής ανθεκτικότητας

• Επαγγελματική ανάπτυξη ηγετών και προσωπικού

• Προώθηση σχέσεων εμπιστοσύνης

Όταν κάποιος σε ηγετική θέση μάθει να διαχειρίζεται το «Εγώ» του, μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία της επιχείρησης βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση και την ικανοποίηση των υπαλλήλων.

Διάβασε ακόμα:

«Total Quality Management» μία αποτελεσματική φιλοσοφία διοίκησης

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων στην καρδιά των επιχειρήσεων

Τι είναι το neuromarketing;