Όσοι ικανοποιούνται με την αναμενόμενη απόδοση της αγοράς επενδύουν σε κεφάλαια δεικτών χαρτοφυλακίου (ETFs).

Μην επαναπαύεστε στις μέτριες αποδόσεις

Όσοι ικανοποιούνται με την αναμενόμενη απόδοση της αγοράς επενδύουν σε κεφάλαια δεικτών χαρτοφυλακίου (ETFs). Αυτό είναι λογικό και συνετό, αλλά όχι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Μεγαλύτερη επιτυχία έχουν οι επενδύσεις σε μεμονωμένες μετοχές που είναι οι πρόδρομοι των μελλοντικών τάσεων.

Γενικά, οι επενδυτές διακρίνονται σε δύο ομάδες: Αυτοί που πιστεύουν ότι η αγορά είναι πάντα σωστή, επομένως την αντιγράφουν, και οι άλλοι που είναι πεπεισμένοι ότι επιλέγοντας ενεργά τις σωστές εταιρείες, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερη μακροπρόθεσμη απόδοση από τις αποδόσεις της αγοράς. Οι επενδυτές της πρώτης ομάδας αγοράζουν ETFs, τα οποία αναπαράγουν παθητικά έναν δείκτη και είναι οικονομικά αποδοτικοί. Για παράδειγμα, ο Swiss Market Index SMI, ή ο Standard & Poor’s 500 με τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι επενδυτές της δεύτερης ομάδας ακολουθούν μια πιο ενδιαφέρουσα πορεία. Αναζητούν εταιρείες με υψηλή μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική, προσδοκώντας ότι αυτή θα αποτυπωθεί στην τιμή των μετοχών, αφήνοντας τις αποφάσεις στους επαγγελματίες. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου κάνουν επιλογές γνωρίζοντας τα δεδομένα των εταιρειών, πρόσωπα και πράγματα.

Τα ETFs που παρακολουθούν έναν δείκτη, έχουν χαμηλότερα τέλη, συνήθως <1% του ποσού που επενδύεται ετησίως. Οι δείκτες παρακολουθούν εταιρείες που έχουν υπεραποδώσει κατά το παρελθόν, αλλά και άλλες με χαμηλή απόδοση. Έτσι, συνολικά, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια μέση καλή απόδοση. Στην περίπτωση ενεργών διαχειριζόμενων κεφαλαίων, οι επαγγελματίες προσδιορίζουν εταιρείες με κερδοφορία άνω του μέσου όρου και επενδύουν σε αυτές. Τα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια είναι πιο ακριβά (~ 2% ετησίως).

Μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι και να νικήσουμε τις αγορές; Η απάντηση είναι απλή: επενδύουμε στις σωστές αγορές, βιομηχανίες, νομίσματα και εταιρείες. Αν κοιτάξουμε στο μέλλον, βλέπουμε τις μεγάλες τάσεις της ανάπτυξης της υγειονομικής περίθαλψης ενός γηράσκοντος πληθυσμού και την απογείωση της τεχνολογίας. Αλλά πώς μπορούμε να βρούμε ποιές εταιρείες είναι τα μελλοντικά διαμάντια; Επιλέξιμες είναι εταιρείες με επιχειρηματικά μοντέλα υψηλού βαθμού προστασίας (τάφρο) και άρα με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των αντιπάλων τους. Ο όρος «οικονομική τάφρος» αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να διατηρεί πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών, προστατεύοντας έτσι τα μακροπρόθεσμα κέρδη και το μερίδιό της στην αγορά. Τέτοιες τάφροι περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες και διαδικτυακή παρουσία. Ο προσδιορισμός αυτών των εταιρειών απαιτεί χρόνο και εμπειρία. Εδώ υπεισέρχεται ένας καλός διαχειριστής περιουσίας, ο οποίος πρέπει να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία και υψηλή καθαρή απόδοση. Οι διαχειριστές που κατάφεραν να νικήσουν την αγορά στο παρελθόν και ακολουθούν σταθερή επενδυτική στρατηγική θα είναι επιτυχημένοι και στο μέλλον. Ωστόσο, οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές επιδόσεις.

Επιχειρηματικότητα