Οι ασθενείς έχουν εκφράσει επανειλημμένα την οδύνη τους για όσα βίωσαν κατά την παραμονή τους σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ζήτησαν σχεδόν ομόφωνα να ενταθεί η προσπάθεια εξανθρωπισμού αυτών των πολύπλοκων ιατρονοσηλευτικών εγκαταστάσεων, όπου πολύ συχνά κυριαρχεί η βιασύνη και η σκληρότητα από την πλευρά εκείνων που -για λόγους συμπόνιας, κατάρτισης και ηθικής- οφείλουν σεβασμό σε όσους βιώνουν ακραίες καταστάσεις υγείας. Πολλοί περιέγραψαν πώς «οι θόρυβοι από τους συναγερμούς των συσκευών, οι συνομιλίες και το ανάρμοστο γέλιο αναστάτωναν την ζώνη νοσηλείας των ασθενών, προκαλώντας αγωνία, άγχος, απόγνωση και φόβο».

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι ένα τμήμα ενός νοσοκομείου ή μιας μονάδας υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει συνεχή προηγμένη υποστήριξη της ζωής, παρακολούθηση και θεραπεία σε ασθενείς των οποίων οι συνθήκες υγείας είναι όντως απειλητικές για τη ζωή τους. Αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό, όπως αυτοματοποιημένους αναπνευστήρες, καρδιολογικά μόνιτορ, συσκευές για σίτιση/θεραπεία με ρινογαστρική ή ενδοφλέβια οδό, καθώς και καθετήρες για παροχέτευση κ.λ.π., εμπειρία και προηγμένη γνώση της κρίσιμης υποστήριξης της ζωής.

Όταν θίγουμε το θέμα του εξανθρωπισμού αυτών των τμημάτων, αναφερόμαστε επιπρόσθετα στην αλληλεπίδραση γιατρού-ασθενούς και νοσηλευτή-ασθενούς. Αυτή η αλληλεπίδραση δεν παρέχει μόνο θεραπεία και προστασία της ζωής κάτω από ακραίες συνθήκες, αλλά προχωρά περισσότερο και αφορά και την αξιοπρέπεια και τις ηθικές αξίες που αποτελούν μέρος της όλης κρίσιμης προσπάθειας.

Ο εξανθρωπισμός αυτών των μονάδων θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους συγγενείς των ασθενών που βρίσκονται επίσης υπό στρεσογόνες συνθήκες παραμένοντας σε αυτούς τους χώρους, κάνοντάς τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εντός των μονάδων προς όφελος του ασθενούς που παρουσιάζει βαθιές σωματικές, συναισθηματικές και ψυχικές αλλοιώσεις.

Αυτές οι εγκαταστάσεις πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ευζωία, ιδίως όσον αφορά τον θόρυβο που παράγουν ορισμένες συσκευές, καθώς και τον φωτισμό, την παραμονή στα ειδικά νοσοκομειακά κρεβάτια, τη θέση στην οποία ο ασθενής υποβάλλεται ή απαιτείται για επαρκή θεραπεία και τον αλλοιωμένο κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Ομοίως, η επιμελητεία όσων διευθύνουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας πρέπει να εγγυάται την παροχή βέλτιστων συνθηκών εργασίας όχι μόνο από την άποψη του μισθού των εργαζομένων, αλλά και με την εξασφάλιση βέλτιστων χώρων ανάπαυσης για το προσωπικό, προλαμβάνοντας έτσι την εξουθένωση και τα συνεπακόλουθα σφάλματα και παραλείψεις κατά την περίθαλψη.

Οι μελέτες για τον εξανθρωπισμό των ΜΕΘ έχουν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την τελική ανάρρωση των ασθενών, όταν η επαγγελματική ομάδα υγειονομικής περίθαλψης παρέχει ολοκληρωμένη, συνεχή και ασφαλή φροντίδα, επιτυγχάνοντας την πλήρη αποκατάσταση των ασθενών, με σεβασμό και εμπιστοσύνη και προς τις οικογένειες των πασχόντων.

Οι νέες ΜΕΘ είναι «ανοιχτού τύπου», εκσυγχρονισμένες με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που είναι εύκολα προσβάσιμος, χωρίς θορύβους στην περιοχή του ασθενούς, με εύχρηστα μόνιτορ και με ήχους συναγερμού που ακούγονται μόνο στον νοσηλευτικό ή/και στον ιατρικό χώρο. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός συνεπάγεται προσαρμόσιμο φωτισμό για κάθε ιατρική κατάσταση και κλιματισμό με σταθερές θερμοκρασίες μεταξύ 22º και 24º, χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν σε ένα υποφερτό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το προσωπικό.

Διάβασε ακόμα:

Ασκήσεις στον χώρο εργασίας για να είστε υγιείς στο γραφείο

Αντιμετώπιση αργοπορημένων ασθενών

Ανθεκτικότητα στον ιατρικό χώρο