Το φως είναι ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα που επηρεάζει σημαντικά την ανθρώπινη αντίληψη αλλά και την καθημερινότητα του ατόμου. 

Στην πορεία των χρόνων έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές έρευνες σχετικά με τη σχέση της έντασης και του χρώματος του φωτισμού και μία σειρά βιοφυσιολογικών και νευροψυχολογικών φαινομένων οι οποίες έχουν καταδείξει ότι ο φωτισμός επηρεάζει τις ορμονικές διεργασίες, τη θερμοκρασία του σώματος και  την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις αίθουσες αναμονής των δημόσιων χώρων (ιατρεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, αεροδρόμια κ.ο.κ.) χρησιμοποιείται χαμηλός φωτισμός σε ζεστές θερμοκρασίες χρώματος, προκειμένου να προκληθεί χαλάρωση και να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας, ενώ, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον,  η υψηλή ένταση του φωτισμού, συνοδευόμενη από ψυχρότερες θερμοκρασίες χρώματος, μπορεί να διεγείρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

Ο σχεδιασμός του φωτισμού μίας πόλης είναι πάρα πολύ σημαντικός τόσο για την ασφάλεια όσο και για τον εμπλουτισμό των εμπειριών των πολιτών. Ο αστικός φωτισμός χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για τη θωράκιση της ασφάλειας των πολιτών, για τη βελτίωση των συνθηκών οδήγησης και τον περιορισμό των ατυχημάτων και για την πρόληψη της εγκληματικής συμπεριφοράς. Οι αρχικές μελέτες για τον φωτισμό είχαν ως στόχο τη μελέτη της συμβολής του στην οικονομία και την παραγωγή. Ωστόσο, η μελέτη του φωτισμού έχει και άλλες προεκτάσεις που υπερβαίνουν τις αναφερθείσες κοινωνικές παραμέτρους, οι οποίες είναι σημαντικό να συνυπολογιστούν για τη βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού.

Οι σύγχρονες έρευνες επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων και του αστικού φωτισμού και κυρίως στα συναισθήματα που βιώνουν οι συμμετέχοντες σε υπαίθριους δημόσιους χώρους όπως πεζόδρομοι, πάρκα ή προβλήτες. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο φωτισμός μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση ενός ατόμου οξύνοντας ή αμβλύνοντας συναισθήματα όπως ο φόβος,  ο έρωτας, η εγρήγορση, η αβεβαιότητα, η απόλαυση, η έμπνευση, κ.λ.π). Επιπλέον, η ένταση και η κατανομή του φωτισμού μπορεί επίσης να επηρεάσει τόσο την αίσθηση ασφάλειας καθώς και τις κοινωνικές σχέσεις. Ένας καλά φωτισμένος χώρος στον οποίο τα πρόσωπα και οι εκφράσεις του προσώπου είναι αναγνωρίσιμα δημιουργεί μια αίσθηση αυξημένης άνεσης και δίνει στα άτομα την αίσθηση ότι είναι ασφαλείς και δεν απειλούνται από την παρουσία άλλων.

Για τους σύγχρονους πολίτες δεν αρκεί να σχεδιάζεται ο φωτισμός με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που επιβάλλουν οι κανονισμοί ή ανάλογα με τις οικονομικές και ενεργειακές απαιτήσεις. Για να εκμαιεύσουμε όλα τα οφέλη που προκύπτουν από τον αστικό φωτισμό είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τη σχέση μεταξύ φωτός, συναισθήματος και συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο δεν αναδεικνύουμε απλώς την ταυτότητα του αστικού τοπίου, αλλά ενισχύουμε παράλληλα την ψυχοσυναισθηματική ευεξία των πολιτών.

Διάβασε ακόμα:

Νέες τάσεις στην ψυχική υγεία, 2022

Οι βασικές ιδιότητες του καλού γείτονα

Ηγεσία και χαρακτήρας