Η εργασιακή ικανοποίηση είναι θεμελιώδης για την ευεξία των εργαζομένων και την μακροημέρευση της επιχείρησης. Ως όρος περιγράφει την ικανοποίηση που βιώνουν οι εργαζόμενοι από την καθημερινότητα της εργασίας τους. Η εργασιακή ικανοποίηση στηρίζεται σε 10 βασικές συνιστώσες.

1. Ασφάλεια 

Η πλέον βασική συνιστώσα είναι η αίσθηση της ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Αυτή προϋποθέτει δίκαιους όρους σύμβασης, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς. Η σύμβαση που δεν τοποθετεί τον εργαζόμενο στη δυσάρεστη θέση να ανησυχεί διαρκώς για το αν θα έχει δουλειά το επόμενο τρίμηνο ή εξάμηνο είναι μία καλή βάση. Είναι σημαντικό επίσης η σύμβαση να διασφαλίζει ότι αν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίσουν μία ασθένεια ή κάποιο άλλο σοβαρό γεγονός ζωής θα αντιμετωπιστούν με σεβασμό και θα λάβουν την απαραίτητη άδεια μέχρι να αναρρώσουν σωματικά ή ψυχικά. 

2. Αμοιβή 

Η αμοιβή είναι ένας βασικός παράγοντας για την εργασιακή ικανοποίηση αλλά όχι πάντα και όχι για όλους. Ορισμένοι άνθρωποι θα αναλάβουν συνειδητά χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας που τους παρέχουν ικανοποίηση ελαχιστοποιώντας την πίεση, επιτρέποντας μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Άλλοι δεν αρκούνται στο ποσό της αμοιβής αλλά συνυπολογίζουν τις παροχές που περιλαμβάνει η θέση (π.χ. bonus, παροχή αυτοκινήτου ή τηλεφώνου, άδειες κλπ).

3. Συνθήκες εργασίας 

Οι απρογραμμάτιστες υπερωρίες, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες απόδοσης και η τοξική εργασιακή κουλτούρα επιβαρύνουν τον  εργαζόμενο και περιορίζουν σημαντικά την εργασιακή ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά, το υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον οδηγεί σε αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης. 

4. Επικοινωνία 

Η σαφής και ανοιχτή επικοινωνία σε έναν εργασιακό χώρο κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται και ότι τους εκτιμούν. Διαλύει τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχουν σχετικά με την απόδοσή τους, αυξάνει τη διαφάνεια εντός της εταιρείας και ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη.

5. Αναγνώριση 

Η αναγνώριση της προσπάθειας ενός εργαζομένου του δίνει κίνητρο να συνεχίσει να εξελίσσεται. Η αναγνώριση μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικά μπόνους ή άλλες παροχές αλλά μπορεί να περιορίζεται στην εκπεφρασμένη εκτίμηση των συναδέλφων ή του εργοδότη.

6. Δυνατότητα εξέλιξης  

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι είναι ευτυχείς να εργάζονται σε μια δουλειά επ’ αόριστον, άλλοι θέλουν επιλογές για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει προαγωγή ή δυνατότητες εκπαίδευσης ή απόκτησης νέων. 

7. Ποικιλία

Η ποικιλία στην εργασία μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ικανοποίησης. Ενώ το να επικεντρώνονται οι εργαζόμενοι σε ένα μόνο καθήκον μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα, οι εργαζόμενοι είναι συνήθως πιο ικανοποιημένοι όταν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαφορετικά έργα.

8. Αναγνώριση των διαφορών των εργαζομένων 

Εάν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ο εργοδότης βλέπει και αναγνωρίζει τις διαφορές τους, είναι πιθανό να είναι πιο ικανοποιημένοι. Σε κανέναν δεν αρέσει να τον αντιμετωπίζουν απλώς ως έναν αριθμό ή μια στατιστική. Η κατανόηση της σημασίας της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ενός υγιούς χώρου εργασίας. 

9. Αξίες της εταιρείας 

Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να αισθάνονται δεσμευμένοι σε έναν σκοπό με τον οποίο δεν συμφωνούν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ύπαρξη βασικών εταιρικών αξιών είναι τόσο σημαντική. Η εργασία σε μια εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες σας αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση.

10. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 

Οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται για να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες συνήθως αφορούν όχι μόνο τις προσωπικές τους ανάγκες αλλά και τις ανάγκες των μελών της οικογενείας τους.

Διάβασε ακόμα:

Ο μάνατζερ “γλάρος”: το στυλ διοίκησης που πρέπει να αποφύγεις

Το φαινόμενο των οργανωτικών σιλό

Προσαρμογές στη διαδικασία πρόσληψης μέσω της τεχνολογίας