Οι 6 κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες

Οι 6 κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες

Τι αναζητούν οι εργοδότες  στους νέους πτυχιούχους σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία το έτος 2023; Τα χαρακτηριστικά που οι περισσότεροι εργοδότες κατέταξαν ως πολύ ή ως εξαιρετικά σημαντικά για το έτος πρόσληψης 2023-2024 είναι τα εξής:

• Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων (το 61,4% των εργοδοτών δήλωσε ότι αυτό ήταν πολύ ή εξαιρετικά σημαντικό): Οι εργοδότες θέλουν εργαζόμενους που μπορούν να εντοπίζουν προβλήματα και να βρίσκουν λύσεις. Ανεξάρτητα από την ειδικότητά σας, πρέπει να μπορείτε να αξιολογήσετε διάφορες πτυχές ενός θέματος ή μιας ερώτησης, και να αποφασίσετε για πιθανές μεθόδους εύρεσης μιας απάντησης ή εξαγωγής συμπερασμάτων, να εκτελέσετε μία από αυτές τις μεθόδους και να υποστηρίξετε τις αποφάσεις σας – όλα ζωτικής σημασίας στοιχεία της επίλυσης προβλημάτων.

• Ικανότητα ομαδικής εργασίας (61%): Θα μπορούσατε να αναφέρετε την ενασχόλησή σας με ομαδικά αθλήματα και/ ή άλλα ομαδικά προγράμματα στα οποία συμμετέχετε για να αποδείξετε την ικανότητά σας να συνεργάζεστε καλά με άλλους.

• Ισχυρή εργασιακή ηθική (52,4%): Μόλις τελειώσει κάποιος την Πανεπιστημιακή η Τεχνολογική του εκπαίδευση ίσως ήδη να έχει διαχειριστεί θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, γεγονός που δείχνει ότι πιθανόν ξέρει να εργάζεται σκληρά και να φέρνει εις πέρας τα πράγματα. 

• Αναλυτικές/ποσοτικές δεξιότητες (50,4%): Αυτές είναι οι δεξιότητες που σας βοηθούν να βρίσκετε, να αξιολογείτε και να συνθέτετε πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων ή/και την επίλυση προβλημάτων. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο μπορεί να χρειάστηκε να αναλύσετε δεδομένα για μαθήματα θετικών επιστημών ή επιχειρήσεων ή να επιλέξετε τις σωστές πηγές και να τις ενσωματώσετε σε μια ερευνητική εργασία.

• Δεξιότητες επικοινωνίας (50%): Οι επικοινωνιακές δεξιότητες περικλείουν κάθε τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μοιραστείτε ή να λάβετε πληροφορίες από άλλους. Στο πανεπιστήμιο συμμετείχατε σε συζητήσεις στην τάξη, συντάξατε παρουσιάσεις, στείλατε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλατε γραπτές εργασίες, όπως εργασίες και εργαστηριακές εκθέσεις.

• Τεχνικές δεξιότητες (50%): Οι τεχνικές δεξιότητες είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείτε ορισμένα κομμάτια της τεχνολογίας ή συγκεκριμένες μεθόδους ή τεχνικές, όπως η δημιουργία Excel, η κωδικοποίηση σε Javascript ή η βελτιστοποίηση των ποσοστών μετατροπής για μια εκστρατεία μάρκετινγκ. 

Πώς μπορείτε λοιπόν να δείξετε στις εταιρείες ότι διαθέτετε αυτές τις δεξιότητες και τα προσόντα; Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το βιογραφικό σας σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή, τη συνέντευξη και τη αναζήτηση εργασίας:

• Μελετήστε και κατανοήστε τι θέλει μια συγκεκριμένη εταιρεία, διαβάζοντας προσεκτικά την περιγραφή της θέσης εργασίας που έχει αναρτηθεί. Στη συνέχεια, προσαρμόστε το βιογραφικό σας σημείωμα και το λοιπό υλικό της αίτησής σας ώστε να τονίσετε τις δεξιότητες που διαθέτετε και έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

• Αξιοποιήστε την πρακτική άσκηση και τις θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Αυτές οι εμπειρίες δείχνουν ότι διαθέτετε τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσετε σε μια θέση πλήρους απασχόλησης. Στην πραγματικότητα, η έκθεση της NACE διαπίστωσε ότι η σχετική εμπειρία πρακτικής άσκησης είναι ο κορυφαίος παράγοντας που αποφασίζει όταν υπάρχουν δύο εξίσου καταρτισμένοι πρόσφατοι απόφοιτοι που ανταγωνίζονται για μια θέση.

• Μην περιορίζετε την εμπειρία στην αμειβόμενη εργασία. Η εθελοντική εμπειρία, οι εξωσχολικές δραστηριότητες, τα έργα και τα μαθήματα είναι όλοι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσατε να έχετε αποκτήσει και να έχετε χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες

• Μην παραλείπετε τη συνοδευτική επιστολή. Οι συνοδευτικές επιστολές μπορεί να είναι δύσκολο να γραφτούν, αλλά ακόμη και όταν είναι προαιρετικές, σχεδόν πάντα αξίζουν τον κόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική σας επιστολή για να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πότε έχετε χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες που αναζητά ο εργοδότης και να συνδέσετε την εκπαίδευση και την προηγούμενη εμπειρία σας με τον ρόλο που επιθυμείτε.

• Προετοιμαστείτε για τη συνέντευξή σας. Να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε συνήθεις ερωτήσεις συνέντευξης και να προετοιμάσετε μερικές ιστορίες που δείχνουν πώς χρησιμοποιήσατε δεξιότητες και επιδείξατε ιδιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.

Διάβασε ακόμα:

Η σημασία του στόχου και του χρονικού ορίζοντα στις επενδύσεις

Αναλυτική έναντι κριτικής σκέψης και η επιλογή επαγγέλματος

Κριτικά σκεπτόμενοι εργαζόμενοι: οι περιζήτητοι

Επιχειρηματικότητα