Το ευχάριστο κλίμα εργασίας αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την ευημερία των υπαλλήλων και την παραγωγικότητά τους. Οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων ευνοούν την ομαδικότητα και θέτουν τις βάσεις για μακρά και αποτελεσματική συνεργασία. Οι σχέσεις με τον εργοδότη, όταν είναι ανοιχτές και βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, τη φροντίδα και το ενδιαφέρον ενισχύουν το θετικό κλίμα και προάγουν τη δέσμευση και αφοσίωση των υπαλλήλων .

Η κοινωνικοποίηση εκτός εργασίας για να μην ναρκοθετήσει το φιλικό κλίμα καλό θα είναι να διέπεται από κάποια όρια ώστε η φιλία να μην επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα επαγγελματικά καθήκοντα και την επαγγελματική συσχέτιση ιδίως σε καταστάσεις κατά τις οποίες υπάρχουν διαφωνίες και υπάρχει διαφορά ισχύος.

Ο εργοδότης κατέχει τη μεγαλύτερη δύναμη στην οργανωτική ιεραρχία, ως εκ τούτου επιβάλλεται να είναι προσεκτικός και συνετός γιατί στις φιλικές σχέσεις του με τους υφισταμένους, υπάρχει πάντα μια πτυχή εξουσίας.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μίας φιλικής σχέσης μεταξύ εργοδοτών και υφισταμένων;

Πλεονεκτήματα:

• Ισχυρότερη σύνδεση, συμπόνια και σεβασμός, που αναπτύσσεται μέσω της βαθύτερης διαπροσωπικής σχέσης.

• Μεγαλύτερη αφοσίωση και δέσμευση στην υποστήριξη του άλλου, λόγω του αμοιβαίου σεβασμού και της εκτίμησης που έχει καλλιεργηθεί.

• Πιο ευχάριστο εργασιακό κλίμα, γιατί διευκολύνεται η αυθεντικότητα. Μπορεί κανείς να είναι ο εαυτός του χωρίς να δεσμεύεται από τη διαφορά στην εξουσία των ρόλων.  

Μειονεκτήματα:

• Αν η σχέση χαλάσει, αναπόφευκτα αμαυρώνεται η εργασιακή σχέση με αρνητικά επακόλουθα και για τους δύο εμπλεκόμενους. 

• Αν η σχέση παρουσιάσει προβλήματα, οι προσωπικές αποκαλύψεις σας δημιουργούν ανασφάλεια.

• Ακόμα και αν η σχέση παραμένει ισχυρή, μερικές φορές η φιλία μπορεί να επηρεάσει την κρίση σχετικά την απόδοση και μπορεί να οδηγήσει σε προνομιακή ή ευνοϊκή μεταχείριση εις βάρος άλλων που πιθανώς αξίζουν περισσότερο.

• Η στενή φιλία μεταξύ ενός εργοδότη και ενός προϊσταμένου μπορεί επίσης να διαταράξει την ισορροπία ολόκληρης της ομάδας. Τα μέλη μιας ομάδας ή ενός τμήματος που δεν βιώνουν αυτή τη στενή φιλία μπορεί να αισθανθούν ότι παραγκωνίζονται ή ότι δεν εκτιμάται επαρκώς η προσπάθειά τους.

• Η διάλυση της φιλίας μπορεί να καταλήξει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις 

Μια προσωπική φιλία εκτός εργασίας μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν οι  εμπλεκόμενοι είναι:

– Συναισθηματικά ώριμοι

– Ειλικρινείς και ακέραιοι

– Ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους όταν υπάρχουν κρίσεις

– Καλά οριοθετημένοι με την ικανότητα να λένε “όχι” σε ό,τι δεν αισθάνονται σωστό ή καλό

– Συνειδητοποιημένοι ως προς την ιεραρχία και έχουν επίγνωση των δυναμικών της

– Αλλεργικοί στη χειραγώγηση άλλων ανθρώπων με στόχο το δικό τους όφελος

Εκτός από τις ιδιότητες αυτές που απαιτούν προϋπόθεση για μία υγιή φιλία μεταξύ εργοδότη και υφιστάμενου, είναι σημαντικό να τεθούν κάποιοι κανόνες σχετικά με τη σχέση. Είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να δείξει προνομιακή μεταχείριση στον εργαζόμενο, ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αμοιβές δεν πρέπει να συζητούνται εκτός εργασιακού πλαισίου,

και οποιεσδήποτε συζητήσεις για άλλους υπαλλήλους ή συναδέλφους απλά δεν  επιτρέπονται, γιατί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα του εργοδότη να διοικεί και να ηγείται και επηρεάζει την ικανότητα του εργαζομένου να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του.

Διάβασε ακόμα:

Αποκλίνουσα σκέψη

Πώς να κάνετε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία πρόσληψης

Συναισθηματική ή σωματική πείνα;