Οι ιδιότητες του μετόχου

Οι ιδιότητες του μετόχου

Μέτοχος θεωρείται το πρόσωπο που κατέχει τουλάχιστον μία μετοχή μιας εταιρείας. Ένας μέτοχος συμμετέχει στην επιτυχία (ή αποτυχία) της εταιρείας της οποίας κατέχει μετοχές, μέσω της ανόδου (ή της πτώσης) των τιμών των μετοχών και της διανομής μερισμάτων. Εάν μια μετοχική εταιρεία αποφασίσει να διανείμει κέρδη στους μετόχους της, κάθε μέτοχος δικαιούται ένα ποσό ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Ωστόσο, μια χρηματιστηριακή εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να διανείμει τα κέρδη της -ή μέρος αυτών- στους μετόχους. 

Μέτοχος σε εταιρεία μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, βάσει των νομικών διατάξεων της χώρας διαμονής του. Εάν επενδύσετε μέρος του ενεργητικού σας αγοράζοντας μετοχές μιας εταιρείας σημαίνει ότι γίνεστε συνιδιοκτήτης της εταιρείας και ενός μέρους της αξίας της. Χιλιάδες εταιρείες προσφέρουν στους επενδυτές την ευκαιρία να γίνουν μέτοχοι. Εάν μια εταιρεία έχει την ιδιότητα της «δημόσιας εταιρείας», η ιδιοκτησία αυτής της εταιρείας διαρθρώνεται μέσω μετοχών, με μετόχους να κατέχουν διάφορα ποσοστά. Εάν μια εταιρεία είναι «δημόσια εισηγμένη», αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει διαθέσει μετοχές στα πλαίσια μιας «αρχικής δημόσιας προσφοράς» (IPO) σε ενδιαφερόμενους επενδυτές και οι μετοχές της είναι υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. 

Η μετοχική δομή μπορεί επίσης να υποδεικνύει πιθανότητα εξαγοράς. Οι έμπειροι επενδυτές αναλύουν τη δομή για να δουν ποιοι μέτοχοι κατέχουν μεγάλο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που επηρεάζουν την εταιρική στρατηγική. Εάν ένας μέτοχος επεκτείνει το απόθεμα των μετοχών του/της σε μια εταιρεία με την πάροδο του χρόνου, πιθανόν επίκειται εξαγορά. Μια απόπειρα εξαγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών της μετοχής. Εάν οι μάνατζερ της εταιρείας κατέχουν μετοχές, είναι πιθανό να ενεργούν σαν επιχειρηματίες εξυπηρετώντας τα συμφέροντα όλων των μετόχων αυξάνοντας τις αποδόσεις.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν επενδύσετε σε μετοχές. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο προϋπολογισμός σας είναι ρεαλιστικός με ασφαλιστικές δικλείδες, ότι δεν έχετε χρέος πιστωτικών καρτών, ότι έχετε ταμείο έκτακτης ανάγκης και ότι γνωρίζετε τον μηχανισμό των επενδύσεων. Μην ξεχνάτε ότι η αξία των αποταμιεύσεών σας μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς ο τόκος που λαμβάνετε είναι χαμηλός και εάν ο πληθωρισμός υπερβαίνει τα επιτόκια, χάνετε χρήματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επενδύσετε μέρος των χρημάτων σας για να έχετε αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Αγοράζοντας μετοχές γίνεστε συνιδιοκτήτης ποσοστού μιας εταιρείας. Η εταιρεία εκδίδει μετοχές για να συγκεντρώσει κεφάλαια για περαιτέρω ανάπτυξη και για αύξηση της αξίας της. Πριν επενδύσετε σε μετοχές, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να κερδίσετε: τις αγοράζετε σε χαμηλή τιμή και τις πουλάτε μετά την αύξηση της τιμής, ή λαμβάνετε μέρος των κερδών ως μέρισμα.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέτοχος και να αρχίσετε συναλλαγές στο χρηματιστήριο, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μεσιτείας. Ένα χρηματιστήριο λειτουργεί όπως ένας οίκος δημοπρασιών: οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και οι πωλητές υποβάλλουν την τιμή με την οποία είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν (τιμή πώλησης) ή να αγοράσουν (τιμή ζήτησης) μέσω του μεσίτη, και αν υπάρχει συμφωνία ολοκληρώνεται η συναλλαγή. 

Εφόσον γίνεστε «κάτοχος μετοχών» αγοράζοντας μετοχές μιας εταιρείας, είναι προς το συμφέρον σας η καλή διαχείριση και η ανάπτυξή της. Επομένως, επενδύστε μόνο χρήματα που δεν θα χρειαστείτε βραχυπρόθεσμα. Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε μετοχές, βεβαιωθείτε επίσης ότι είστε διατεθειμένοι να αφιερώσετε χρόνο για να παρακολουθείτε την απόδοση της εταιρείας στην οποία επενδύετε. Για να διασφαλιστεί ότι οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, το διοικητικό συμβούλιο μιας εισηγμένης εταιρείας υποχρεούται να καλεί τους μετόχους σε ετήσια συνέλευση για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τα σχέδια της εταιρείας. Στη συνέλευση, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα ψήφου δηλώνοντας ότι στηρίζουν τα συμβούλια και εμπιστεύονται τις ενέργειές τους. 

Αν και οι όροι «μέτοχος» (“shareholder”) και «ενδιαφερόμενος» (“stakeholder”) χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, δεν σημαίνουν το ίδιο. Tα «ενδιαφερόμενα μέρη» είναι όλες οι ομάδες που επηρεάζονται με κάποιο τρόπο από τις ενέργειες και τις επιδόσεις μιας εταιρείας. Εδώ περιλαμβάνονται μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές και άλλοι. Επομένως, ένας μέτοχος είναι πάντα «ενδιαφερόμενος», αλλά δεν είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι.

Διάβασε ακόμα:

Οι 6 κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες

Η σημασία του στόχου και του χρονικού ορίζοντα στις επενδύσεις

Αναλυτική έναντι κριτικής σκέψης και η επιλογή επαγγέλματος

Επιχειρηματικότητα