Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ιδίως σε επίπεδο μεγάλων εταιριών, οι εργοδότες που δίνουν έμφαση και ανταμείβουν κατάλληλα τους υπαλλήλους τους, φαίνεται ότι διατηρούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η παροχή προνομίων στους εργαζομένους αυξάνει την αποδοτικότητα, μειώνει τον κύκλο εργασιών και βελτιώνει την εταιρική κουλτούρα συνολικά. Τα προνόμια στην ουσία είναι διάφοροι τρόποι υποστήριξης των εργαζομένων πέρα από τον τυπικό μισθό ή τις μη μισθολογικές αποζημιώσεις που συμπληρώνουν τον μισθό (παροχές-οφέλη).

Συχνά ωστόσο η λέξη προνόμια χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της λέξης παροχές (ή οφέλη), αλλά στην πράξη διαφέρουν αρκετά. Τα προνόμια ορίζονται γενικά ως μη μισθολογικές προσφορές που παρέχονται σε υπαλλήλους, πέρα από τους μισθούς και τα επιδόματα ή άλλες παροχές ή επίσημες στρατηγικές ανταμοιβής των εργαζομένων, όπως τα προγράμματα μπόνους. Δεν είναι ισοδύναμα με την εταιρική κουλτούρα, αλλά αποτελούν συστατικό της. Η έλλειψη όμως ενός κοινά αποδεκτού ορισμού έχει καταστήσει εύκολο τα προνόμια να εφαρμόζονται συχνά για την επίλυση πολλών διαφορετικών προβλημάτων εντός των οργανισμών (π.χ. επίλυση ζητημάτων οργανωσιακής κουλτούρας) αντί να εξυπηρετούν τον πρωταρχικό τους σκοπό.

Στην ουσία τα προνόμια υποδηλώνουν την υποστήριξη και εκτίμηση της εταιρίας προς τους υπαλλήλους της, ενισχύουν τη διάθεση των εργαζομένων για εργασία, καθώς και την ικανοποίησή τους από το εργασιακό πλαίσιο. Τα προληπτικά προνόμια είναι όσα προσφέρονται όταν η εταιρία προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με τις νέες εταιρικές αξίες ή τάσεις του κλάδου, ωστόσο υπάρχουν και τα προνόμια που προσφέρονται έπειτα από κάποια κρίση στην εταιρία ή π.χ. λόγω ανταγωνισμού (αντιδραστικά προνόμια). Τα προνόμια βοηθούν γενικότερα στην προσέλκυση, τη συμμετοχή και την παραμονή των ταλαντούχων υπαλλήλων, ενισχύουν τον σκοπό, τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρίας και τονώνουν παράλληλα τη φήμη της επωνυμίας.

Επειδή οι επιχειρήσεις δε δεσμεύονται νομικά στην παροχή προνομιών, όταν επιλέγουν αυτήν την τακτική βοηθούν τους εργαζομένους να παραμείνουν ευχαριστημένοι σε βάθος χρόνου και να έχουν επιπλέον κίνητρα για να είναι πιο αποδοτικοί, παραγωγικοί και αποτελεσματικοί. Στα προνόμια συγκαταλέγονται προγράμματα ευελιξίας σχετικά με την τοποθεσία ή τις ώρες εργασίας, προγράμματα καθοδήγησης, παιδική φροντίδα, υπηρεσίες αποπληρωμής δανείων, εκδρομές, πρόγραμμα αγοράς μετοχών, υποτροφίες υγείας και ευεξίας, ασφάλιση κατοικίδιων ζώων κ.ο.κ. Κατηγοριοποιούνται γενικά σε τρείς υποκατηγορίες, εκείνα που μπορούν να αγοραστούν (π.χ. βιβλία, επιδόματα γυμναστικής κ.α.),  εκείνα που βασίζονται στην πολιτική που ακολουθεί η εταιρία (φιλική προς τα κατοικίδια, δυνατότητα για απομακρυσμένη εργασία κ.ο.κ) και στα περιβαλλοντικά προνόμια (π.χ. οι ανέσεις στις εγκαταστάσεις).

Η πράξη αποδεικνύει ότι καμία εταιρία, μικρή ή μεγάλη, δεν καταφέρνει μακροπρόθεσμα να επιτύχει, εάν δεν έχει στο δυναμικό της ενεργοποιημένους και ευχαριστημένους υπαλλήλους. Όταν οι εργαζόμενοι εισπράττουν φροντίδα (που είναι και ο απώτερος στόχος των προνομίων) είναι πιθανότερο όχι μόνο να εξελιχθούν σε σημαντικούς παράγοντες για την ευημερία της επωνυμίας, αλλά και να διαπρέψουν σε όλο το φάσμα των εργασιών της, μεταξύ των οποίων και στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Διάβασε ακόμα:

Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση των εργαζομένων;

PERK – οι 4 πυλώνες της εργασιακής ευτυχίας

Ποια είναι τα συναισθηματικά κίνητρα που υποκινούν την κινητοποίηση των υπαλλήλων σε μία εταιρία