Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μετανάστευσης και πώς επιδρά στον τοπικό πληθυσμό. Η μετανάστευση επηρεάζει την προσφορά εργασίας, καθώς διευρύνει τη δεξαμενή εργαζομένων σε ορισμένους τομείς της οικονομίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη ζήτηση για εργασία, καθώς οι μετανάστες μεγεθύνουν τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες.

Οι θετικές επιπτώσεις της νόμιμης μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής περιλαμβάνουν την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, την εμπέδωση της οικονομικής ανάπτυξης, τη διατήρηση των υπηρεσιών σε έναν γηράσκοντα πληθυσμό όταν δεν επαρκούν οι νέοι και την κάλυψη του συνταξιοδοτικού κενού με τις εισφορές νέων εργαζόμενων εάν βεβαίως πληρώνουν φόρους. Επίσης, οι χώρες υποδοχής εμπλουτίζονται από καινοτομία, πολιτιστική ποικιλομορφία και ενίσχυση των σχολείων.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης

Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων στις χώρες υποδοχής είναι η μείωση των μισθών και η εκμετάλλευση, ειδικά σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις. Η ύπαρξη εργαζομένων πρόθυμων να εργαστούν με χαμηλή αμοιβή επιτρέπει στους εργοδότες να αγνοούν την παραγωγικότητα, την κατάρτιση και την καινοτομία. Η πληθυσμιακή αύξηση ασκεί πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες. Η ανεργία μπορεί να αυξηθεί εάν υπάρχει απεριόριστος και μη ρυθμισμένος αριθμός παράνομων μεταναστών. Συχνά προκύπτουν δυσκολίες ένταξης και προστριβές με ντόπιους που αισθάνονται ότι απειλούνται. Οι μαζικές μετακινήσεις ανθρώπων οδηγούν στην ανάγκη για στενότερη παρακολούθηση. Η αδικαιολόγητα εύκολη και χωρίς έλεγχο μετανάστευση διευκολύνει το οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων.

Οι νόμιμοι και ειδικευμένοι μετανάστες συμβάλλουν στη διατήρηση επαρκούς προσφοράς εργατικού δυναμικού για την τροφοδοσία της οικονομίας. Η διαθεσιμότητα μεταναστών κάνει τη διαφορά σε ορισμένες επιχειρήσεις που επιβιώνουν και δεν χρειάζεται να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νόμιμοι μετανάστες διευκολύνουν την ανάπτυξη της οικονομίας, ωφελούν την τουριστική βιομηχανία μέσω των νέων διασυνδέσεων, επιδρούν θετικά στην παραγωγικότητα των ντόπιων εργαζομένων, συμβάλλουν επιχειρηματικά με νέες ιδέες και προσεγγίσεις και ενδυναμώνουν τους πολιτιστικούς δεσμούς που θα αποδειχθούν χρήσιμοι στο διεθνές εμπόριο. Επίσης, οι μετανάστες υποστηρίζουν τις υπηρεσίες υγείας και ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και τη ζωτικότητα των σχολείων, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.

Σαφώς, η μετανάστευση είναι επωφελής για τις χώρες υποδοχής και για τους μετανάστες, αλλά μόνο εάν είναι νόμιμοι και τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Είναι επίσης οικονομικά επωφελής τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για τις χώρες υποδοχής. Αναμφίβολα, η μετανάστευση επιφέρει κοινωνικές και πολιτιστικές πιέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών. Η μετανάστευση συντείνει επίσης στην πολιτιστική σύγκλιση των λαών, αλλά προκύπτουν προστριβές όταν οι μετανάστες είναι πολυάριθμοι, ανεξέλεγκτοι και παράνομοι. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται στους νεοφερμένους πληροφορίες σχετικά με τον τοπικό τρόπο ζωής και να διασφαλίζονται ευκαιρίες για σωστή ένταξη. Οι μετανάστες οφείλουν, πάνω από όλα, να σέβονται τον τοπικό πολιτισμό, τα ήθη και τους νόμους.

Πολλοί δυτικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η αποδοχή της μετανάστευσης συνεπάγεται ότι οι ντόπιοι θα χάσουν, επειδή οι δημόσιοι πόροι εκτρέπονται ανισομερώς προς στους μετανάστες. Φοβούνται επίσης ότι οι μετανάστες θα τους στερήσουν τις «δουλειές» τους και θα δυσκολέψουν τους ανέργους να βρουν δουλειά. Πράγματι, η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ εξακολουθεί να έχει αρνητικά συναισθήματα για την παράνομη μετανάστευση, ειδικά από χώρες εκτός ΕΕ: ​​~40% πιστεύει ότι η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ είναι περισσότερο πρόβλημα παρά ευκαιρία. Μακροπρόθεσμα, τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η νόμιμη μετανάστευση μειώνει την ανεργία. Οι μετανάστες συμπληρώνουν τους αυτόχθονες, μετριάζοντας τις αρνητικές συνέπειες της πληθυσμιακής γήρανσης. Η νόμιμη μετανάστευση είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης.

Σημειωτέον ότι οι επιπτώσεις της μετανάστευσης στην απασχόληση των ντόπιων είναι σημαντικές σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και όχι σε περιόδους οικονομικής άνθησης. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μια καλά σχεδιασμένη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης οδηγεί σε περισσότερη καινοτομία, μορφωμένο εργατικό δυναμικό, ευρύτερη επαγγελματική εξειδίκευση και υψηλότερη συνολική παραγωγικότητα.

Διάβασε ακόμα:

Μύθοι για τις ψυχικές ασθένειες

Θεωρίες συνομωσίας

Σεξουαλικά αστεία στον χώρο εργασίας