Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η τεχνολογία παρέχει στα άτομα περισσότερο διαθέσιμο χρόνο εργασίας και μεγαλύτερη ευελιξία στο χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα, όμως, η τεχνολογία εισάγει επίσης συνεχείς διακοπές στον ελεύθερο χρόνο των ατόμων, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν το άγχος και την πίεση  και να παράγουν αρνητικά αποτελέσματα, όπως χαμηλή απόδοση, αυξημένη πρόθεση για τζίρο και διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η τεχνολογία λοιπόν, παρόλο που έχει επιφέρει αρκετά θετικά αποτελέσματα, συνδέεται επίσης με σοβαρές αρνητικές συνέπειες, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Το Phubbing (από το phone και το snubbing) είναι το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης με το smartphone εις βάρος της επικοινωνίας με τα άτομα που είναι παρόντα. Τα έξυπνα κινητά μας παρασύρουν σε πολυδιεργασία (multitasking) , με αποτέλεσμα να μπορούμε γρήγορα να βρεθούμε νοητικά αλλού και να επικοινωνήσουμε με άλλα άτομα, αγνοώντας φυσικά τα άτομα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο με μας.

Σε αυτή την εποχή της αυξανόμενης χρήσης των έξυπνων κινητών στον εργασιακό χώρο, το phubbing  των προϊστάμενων είναι μια κοινή αντιπαραγωγική συμπεριφορά των διευθυντών στον εργασιακό χώρο. Μπορεί να περιγραφεί ως ο βαθμός στον οποίο ένας προϊστάμενος χρησιμοποιεί ή αποσπά την προσοχή του από το κινητό του τηλέφωνο ενώ βρίσκεται παρουσία του υφισταμένου του. Πολλές φορές το φαινόμενο περιλαμβάνει τις πράξεις που «σνομπάρουν» τα άλλα άτομα προσποιούμενοι ότι είναι απασχολημένοι με το τηλέφωνό τους αντί να τους ακούνε προσεκτικά.

Οι μανιώδεις phubbers που υπερασπίζονται τις ενέργειές τους (“συνέχισε να μιλάς, ακούω!”) μπορεί κάλλιστα να πιστεύουν ότι μπορούν να μοιράσουν αποτελεσματικά την προσοχή τους μεταξύ ενός τηλεφώνου και ενός συνομιλητή. Αλλά άφθονες έρευνες έχουν δείξει ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, η πολυδιεργασία είναι ένας μύθος. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι μια σειρά από ταχείες γνωστικές μετατοπίσεις της προσοχής μεταξύ των διαφόρων εργασιών που καταρρακώνουν την ικανότητα βαθιάς εστίασης σε κάποια από αυτές. Η συσχέτιση μεταξύ κινητών τηλεφώνων και σπασμένης προσοχής είναι τόσο ισχυρή που η έρευνα έχει διαπιστώσει ότι η απλή παρουσία ενός τηλεφώνου στο δωμάτιο μειώνει την ικανότητα των υποκειμένων να εστιάζουν.

Οι εργαζόμενοι που βιώνουν phubbing από τον ανώτερό τους έχουν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης για τον προϊστάμενό τους και είναι λιγότερο πιθανό να αισθάνονται ότι η εργασία τους ευνοεί τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον οι εργαζόμενοι που εργάζονται υπό την εποπτεία ενός προϊσταμένου που δεν εμπιστεύονται, τείνουν να έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη στη δική τους ικανότητα να εκτελούν τη δουλειά τους.

Για να υφεθούν οι αρνητικές συνέπειες του φαινομένου, οι ερευνητές προτείνουν την υιοθέτηση μιας πολιτικής απαγόρευσης των τηλεφώνων στις προσωπικές συναντήσεις, ώστε όλοι να είναι πλήρως παρόντες. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου αναμένεται μια επείγουσα κλήση ή ένα μήνυμα, είναι σωστότερο να ενημερωθούν οι παρευρίσκομενοι για την πιθανή διακοπή εκ των προτέρων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ο σεβασμός στην εργασιακή σας σχέση και διατηρείται το επίπεδο της ευγένειας το οποίο είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Η εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και των επιδόσεων της εταιρείας στον βιομηχανικό τομέα. Ωστόσο, το phubbing μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εργασιακή δέσμευση των εργαζομένων, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας, σε ασταθείς συναδελφικές σχέσεις και σε δυσλειτουργία των ομάδων.