Τα τελευταία χρόνια ανάγκασαν τους ανθρώπους να εξοικειωθούν με το απρόβλεπτο και το αβέβαιο. Στον τομέα των επιχειρήσεων αυτό συνδυάστηκε και με άλλες προκλήσεις, όπως ένα κουρασμένο εργατικό δυναμικό και την πίεση για τον έλεγχο του κόστους και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο φάνηκε ότι οι προσεγγίσεις που ήταν επιτυχείς το 2019 δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με το πέρας της πανδημίας. Η καθιέρωση της απομακρυσμένης εργασίας και οι ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων οδήγησαν στην αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων διαχείρισης, με απώτερο στόχο την οικοδόμηση μιας εργασιακής κουλτούρας με έμφαση στην ευελιξία και στην καινοτομία. Ως εκ τούτου, η εστίαση στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην ευημερία των εργαζομένων, στην οχύρωση της ασφάλειας του προσωπικού και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στο εργασιακό περιβάλλον. 

Η τεχνολογία και η εργασία είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Δεδομένου ότι προωθούνται συνεχώς καινούργιες ψηφιακές λύσεις και αυξάνονται οι απαιτήσεις, όλο και περισσότεροι οργανισμοί επενδύουν στην αναβάθμισή τους με τεχνολογίες αιχμής και εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα. Αυτό απαιτεί την ενσωμάτωση νέων επενδυτικών σχεδίων και τη συνεχή εκπαίδευση και ψηφιακή καθοδήγηση του εργατικού δυναμικού με έμφαση την εξασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

Μια ακόμη παράμετρος που διαφοροποιεί πλέον την εστίαση των εργοδοτών είναι η κατανόηση των γενεαλογικών ομάδων που στην πλειονότητά τους καταρτίζουν το εργατικό δυναμικό ή αναμένεται να εισέλθουν σε αυτό. Οι millennials (γενιά Υ – άτομα που γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1981 και 1995), και οι Gen Zers (γενιά Ζ – άτομα που γεννήθηκαν περίπου μεταξύ 1995 και 2012), αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και παρότι μοιράζονται κοινά βιώματα και προσδοκίες, διαφοροποιούνται σε αρκετά σημεία που σχετίζονται με τον τρόπο προσέγγισης και διαχείρισής τους. Αυτές οι δύο γενιές έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, στόχους και συνήθειες από τις Baby boomers και τη γενιά X. Αναπόφευκτα οι εργοδότες αναζητούν νέες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ώστε να τις προσελκύσουν:

● Οι millennials δίνουν προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναζητούν την εργασιακή ευελιξία, είναι δεκτικοί στην κριτική που βασίζεται στην θετική πρόθεση και στην ανατροφοδότηση μέσω της ενθάρρυνσης, και προτιμούν την επικοινωνία μέσω κειμένων και  εικόνων. 

● Οι Gen Zers εστιάζουν περισσότερο στην επαγγελματική εξέλιξη και επιθυμούν οικονομικά κίνητρα, αναζητούν την επαγγελματική σταθερότητα και ασφάλεια, ανταποκρίνονται καλύτερα στην άμεση ανατροφοδότηση, και προτιμούν την επικοινωνία μέσω οπτικού υλικού, κυρίως βίντεο μικρής διάρκειας.

Ταυτόχρονα, ο τρόπος αναζήτησης προσωπικού, αλλά και το πώς προσεγγίζουν οι εταιρείες το προσωπικό σταδιακά διαφοροποιούνται, όπως π.χ. το πώς διαμορφώνονται οι αγγελίες εργασίας και σε ποιά μέσα προωθούνται. Προς αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται ότι οι αξίες – και συνεπώς η εργασιακή κουλτούρα των εταιρειών- θα αποτελέσουν ένα ζήτημα επιβίωσης για πολλές εταιρείες κατά τις επόμενες δεκαετίες. Οι αξίες που πρεσβεύει κάθε επιχείρηση θα αποτελέσουν παράγοντα που θα μπορούσε δυνητικά να ενθαρρύνει ή να αποτρέψει τους υποψήφιους να προσεγγίσουν μια επιχείρηση. 

Παράλληλα και οι επιχειρήσεις διαφοροποιούν τα απαιτούμενα προσόντα, επεκτείνοντας τα πέρα από τις στείρες τεχνικές γνώσεις. Η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη και οι δεξιότητες σχετίζονται κυρίως με τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη διαχείριση συγκεκριμένων καταστάσεων αποτελούν τις αναδυόμενες τάσεις στην αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού στον επαγγελματικό στίβο. Εξάλλου, καθώς οι ομάδες εργαζομένων κατανέμονται όλο και περισσότερο σε διαφορετικές χρονικές ζώνες και γεωγραφικές περιοχές, η ανάγκη για αποτελεσματική και ανοιχτή επικοινωνία γίνεται επιτακτική.

Διάβασε ακόμα:

Οι ιδιότητες του μετόχου

Οι 6 κορυφαίες δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες

Η σημασία του στόχου και του χρονικού ορίζοντα στις επενδύσεις