Η έννοια του σύγχρονου ψυχολογικού κεφαλαίου  Psychological Capital ή αλλιώς το PsyCap, που χρησιμοποιείται ευρέως στον χώρο των επιχειρήσεων με σκοπό την επίτευξη των στόχων και την κατάκτηση της επιτυχίας, δεν αποτελεί μια μαγική συνταγή, αλλά απαιτεί κόπο και χρόνο ώστε να αποκτηθεί και να αξιοποιηθεί από κάποιο άτομο. Βασική προϋπόθεση είναι το άτομο να έχει τη θέληση να δουλέψει με τον εαυτό του, ώστε να κατακτήσει μία πιο θετική σχέση μαζί του και να μη διστάσει να ξεπεράσει τα όποια προσωπικά εμπόδια σταθούν στο δρόμο του.

  Οι τέσσερις συνιστώσες του Ψυχολογικού Κεφαλαίου, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν λειτουργούν συνδυαστικά, με τα αρχικά τους σχηματίζουν το αγγλικό ακρωνύμιο HERO. 

Hope είναι η ελπίδα. Παρ όλο που αποτελεί χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ατόμου, το “ελπιδοφόρο” είναι ότι μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί σε ένα άτομο. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι αυξημένα επίπεδα ελπίδας συνδέονται με μεγαλύτερο επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης, καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι με ελπίδα βιώνουν μεγαλύτερη αίσθηση αυτονομίας, δημιουργικότητας και υψηλότερα κίνητρα για να εξελιχθούν, όπως επίσης και μία πιο αισιόδοξη οπτική για την πραγματικότητα.

 Μελέτες που έγιναν εξετάζοντας τις ιδιότητες που αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελπίδας κατέληξαν στο ότι αποτελείται από δύο επιμέρους στοιχεία, τη στοχοθεσία, δηλαδή την επιδίωξη ενός ατόμου να θέτει στόχους και τα μονοπάτια, δηλαδή τους τρόπους ώστε να ξεπεραστούν πιθανά εμπόδια και να επιτευχθούν οι στόχοι του ατόμου. 

Efficacy είναι η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας και αυτοπεποίθησης ενός εργαζομένου. Φαίνεται ότι τα άτομα με αυξημένο αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας, τείνουν να βάζουν υψηλότερους στόχους, να είναι ανοιχτοί στις νέες προκλήσεις, να έχουν επιμονή να πετύχουν τους στόχους τους και να διατηρούν υψηλά κίνητρα.

Resilience είναι η ανθεκτικότητα, δηλαδή η ικανότητα ενός ατόμου να προσπερνά τις αντιξοοότητες και τις δυσκολίες και να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε αυτές. Είναι μία σημαντική συνιστώσα που συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε ένα άτομο να επιβιώσει επιτυχώς ακόμη κι αν έρθει αντιμέτωπο με μία  σύγκρουση, ένα λάθος, μία αποτυχία και να μάθει πως να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται ανεξάρτητα από τις διάφορες  προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίσει στη ζωή του.

Optimism είναι το αίσθημα αισιοδοξίας που μπορεί να διακατέχει κάποιον και περιγράφει την πίστη ότι όλα στο τέλος θα πάνε καλά, προσδίδοντας μία θετική προοπτική ακόμη και όταν οι συνθήκες παραμένουν αρνητικές. Η αισιοδοξία αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική πτυχή κατά την οποία οτιδήποτε αρνητικό είναι προσωρινό και ευμετάβλητο ενώ ό,τι  θετικό είναι σταθερό και μόνιμο. Παρουσιάζεται θετική συσχέτιση ανάμεσα στο χαρακτηριστικό της αισιοδοξίας και στην υψηλή εργασιακή απόδοση ενός ατόμου.

Διάβασε ακόμα:

Bigorexia, η διαταραχή  που συνδέεται με το «τέλειο σώμα»

Πώς λειτουργούν τα QR Codes

Το διαδίκτυο ως εκπαιδευτικό εργαλείο