Ενώ ορισμένες επιχειρήσεις προμηθεύονται πρώτες ύλες και παράγουν υλικά αγαθά, άλλοι οργανισμοί προσφέρουν άυλες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και οι βελτιώσεις στην επικοινωνία συνεχίζουν να διευρύνουν τις ευκαιρίες για πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών. 

Η παροχή υπηρεσιών είναι ένας τομέας της ευρύτερης οικονομίας που επικεντρώνεται στην προσφορά συγκεκριμένης υπηρεσίας αντί της παραγωγής προϊόντων και αγαθών. Σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, ο τριτογενής τομέας της παροχής υπηρεσιών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής οικονομίας, με δραστηριότητα σε ισχυρούς κλάδους όπως η τεχνολογία του διαδικτύου, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η υγειονομική περίθαλψη. Συγκεκριμένα, οικονομίες οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά αναπτυγμένες όπως η αμερικανική και η ελβετική, διαθέτουν τριτογενή τομέα που πλησιάζει το 75% του ΑΕΠ.

Ο τριτογενής τομέας θεωρείται ο τομέας παραγωγής, γιατί σε αυτόν στηρίζονται οι άλλοι δύο τομείς, ο πρωτογενής που μετατρέπει τους φυσικούς πόρους σε πρώτες ύλες και ο δευτερογενής που απαρτίζεται από τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία. 

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτόν τον χώρο είναι:

1. Η αφθονία

Η παροχή υπηρεσιών αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του τριτογενούς τομέα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι γεμάτη με πληθώρα διαφορετικών κλάδων και επιχειρηματικών μοντέλων. Σε αντίθεση με τις άλλες οικονομίες που βασίζονται στις πρώτες ύλες, η παροχή υπηρεσιών βασίζεται στη γνώση και τις δεξιότητες, γεγονός που απαιτεί διαρκή προσαρμογή και εξέλιξη. 

2. Ο ανταγωνισμός

Παρόλο που οι κρατικές υπηρεσίες ρυθμίζουν τη λειτουργία ορισμένων κλάδων, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες που δεν απαιτούν ρύθμιση. Αυτό διευκολύνει τους νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό.

3. Η καινοτομία

Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού, ο κλάδος διακρίνεται για την καινοτομία. Οι επαγγελματίες σε πολλούς κλάδους παροχής υπηρεσιών μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και χρησιμοποιούν τις εξελισσόμενες δεξιότητές τους για να προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών τους, να παραμένουν επίκαιροι και να αυξάνουν το περιθώριο κέρδους τους.

Η παροχή υπηρεσιών αποτελείται από διάφορους μικρότερους τομείς που παρέχουν μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών σε μια κοινότητα που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Τέτοιοι τομείς είναι:

• Μεταφορά και αποθήκευση

• Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

• Χρηματοδότηση και ασφάλιση

• Υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας

• Υπηρεσίες ενοικίασης και μίσθωσης

• Διαχείριση επιχειρήσεων

• Επαγγελματικές, τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες

• Διοικητική υποστήριξη

• Υπηρεσίες διαχείρισης και αποκατάστασης αποβλήτων

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης

• Τέχνη, ψυχαγωγία και αναψυχή

• Υγεία και κοινωνική βοήθεια

Οι υπηρεσίες συνιστούν τα δύο τρίτα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχούν περίπου στο 90% της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τα οφέλη από την οικονομία υπηρεσιών για την ευημερία μίας χώρας είναι πολλά, γι αυτόν τον λόγο πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και στην παιδεία, έτσι ώστε οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να είναι ανταγωνιστικοί στον τριτογενή τομέα.

Διάβασε ακόμα:

Η θεωρία της αμοιβαίας ανταμοιβής

5 τρόποι που η αποταμίευση μπορεί να ενισχύσει την ψυχική υγεία

Τι είναι η μεροληψία ομοιότητας και πώς μπορείτε να την ξεπεράσετε;