Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ξένες χώρες για εύρεση εργασίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν πλήθος ακαδημαϊκών ή και άλλων προσόντων. Χωρίς να καταλάβει κανείς την οικονομική ορολογία, είναι όμως δύσκολο να υπολογίσει πώς αποτιμάται η σχέση εσόδων εξόδων σε μία ξένη χώρα και ποια είναι η σχέση των απολαβών του με την ποιότητα ζωής του.

Τι είναι ο βασικός μισθός;

Ο βασικός μισθός είναι το ελάχιστο ποσό που λαμβάνει ένας μισθωτός πριν προστεθούν τα επιδόματα, τα μπόνους ή οι αποζημιώσεις. Οι βασικοί μισθοί καθορίζονται είτε σε ωριαία βάση είτε ως εβδομαδιαίο, μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημα.

Εάν συμφωνηθεί στη σύμβαση εργασίας σας, ο βασικός μισθός σας θα παραμένει σταθερός κάθε ημέρα πληρωμής (εκτός από μισθολογικές αυξήσεις, προαγωγές ή ετήσιο πληθωρισμό). 

Μισθωτοί υπάλληλοι έναντι ωρομίσθιων υπαλλήλων

Σε έναν μισθωτό υπάλληλο προσφέρεται ένας βασικός μισθός, συνήθως ετησίως, και αναμένεται να εργάζεται για έναν καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα. Οι ώρες εργασίας συνήθως δεν παρακολουθούνται αυστηρά και καθορίζονται γύρω στις 35-40 ώρες την εβδομάδα. 

Ανάλογα με τον εργοδότη, μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν συμφωνίες για υπερωρίες. Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν “ρεπό αντί για χρόνο”, ανταμείβοντας τις υπερωρίες με πρόσθετο αμειβόμενο ρεπό.

Αντίθετα, στους ωρομίσθιους υπαλλήλους η αμοιβή βασίζεται στον αριθμό των ωρών εργασίας. Αυτό είναι πιο πιθανό σε κλάδους που απαιτούν εκ περιτροπής εργασία, όπως η φιλοξενία, η εστίαση ή η εξυπηρέτηση πελατών. Οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι είναι σε θέση να χρεώνουν υπερωρίες για ώρες εργασίας πέραν της καθορισμένης συμφωνίας ή για εργασία τα βράδια, τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες.

Ακαθάριστο εισόδημα και καθαρό εισόδημα

Οι δύο άλλοι βασικοί οικονομικοί όροι για την κατανόηση των αποδοχών από την εργασία είναι το ακαθάριστο εισόδημα και το καθαρό εισόδημα. Το ακαθάριστο εισόδημα είναι το ποσό που κερδίζετε με βάση τον βασικό σας μισθό και τα πρόσθετα οικονομικά μπόνους. Το καθαρό εισόδημα είναι το ποσό που απομένει αφού γίνουν οι σχετικές κρατήσεις (όπως ο φόρος και η ασφάλιση υγείας).

Πολλές θέσεις εργασίας προσφέρουν παροχές εκτός των οικονομικών ανταμοιβών. Όλα τα στοιχεία σε συνδυασμό -συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού σας, του ακαθάριστου εισοδήματος και άλλων επιδομάτων- δημιουργούν αυτό που είναι γνωστό ως πακέτο αποδοχών.

Επεξήγηση των πακέτων αποζημίωσης

Το πακέτο αποζημίωσης είναι μια συνολική ανάλυση όλων των παροχών και του εισοδήματος που προσφέρει ο εργοδότης. Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας μίας νέας εργασίας (ή της τρέχουσας απασχόλησης) αξίζει να εξετάσετε ολόκληρο το πακέτο αποζημίωσης, καθώς και τον βασικό μισθό. Οι τυπικές παροχές περιλαμβάνουν:

● Αμειβόμενες άδειες

● Άδεια ασθενείας

● Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

● Μετοχές ή μερίσματα

● Συνταξιοδοτικά προγράμματα

● Μπόνους

Διαφορετικοί τύποι μπόνους

Υπάρχουν πολλά είδη μπόνους που μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά σας. Τα συνήθη παραδείγματα περιλαμβάνουν:

● Προμήθεια πωλήσεων: Ποσοστό από τις πωλήσεις που πραγματοποιείτε με επιτυχία.

● Μπόνους κινήτρων: Χρήματα που καταβάλλονται για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και σκοπών.

● Μπόνους παραπομπής: Χρήματα που καταβάλλονται για την παραπομπή κάποιου γνωστού σας για άλλο ρόλο στην ίδια εταιρεία.

● Δώρο: Όπως εισιτήρια για συναυλίες ή δωροεπιταγές για σκληρή δουλειά ή συνέπεια.

● Συμμετοχή στα κέρδη: Προσφορά στους εργαζόμενους ενός ποσοστού από τα κέρδη που αποκομίζει συνολικά η εταιρεία.

Οι παροχές δεν είναι αποκλειστικά οικονομικές. Στην πραγματικότητα, ορισμένες πρόσθετες παροχές θα μπορούσαν να έχουν τεράστια αξία μακριά από άμεσες χρηματικές πληρωμές.

Οι εταιρείες φροντίζουν όλο και περισσότερο για την ευημερία και την ψυχική υγεία των εργαζομένων, με τις προσφορές εργασίας να περιλαμβάνουν ενδεχομένως ελκυστικά προγράμματα ευεξίας, δωρεάν συνδρομές σε γυμναστήρια, κ.λπ..

Η αξία αυτών των παροχών προσθέτει στην ποιότητα ζωής, εκτός των ωρών γραφείου. Αξίζει να αξιολογούνται τα οφέλη εκτός της άμεσης αποζημίωσης σε χρήμα- για παράδειγμα, μια θέση εργασίας μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο βασικό μισθό, αλλά να επιτρέπει ευέλικτο ωράριο εργασίας και τηλε-εργασία που σας γλυτώνει από το κόστος της μετακίνησης.

Ελάχιστοι μισθοί σε όλη την Ευρώπη

Η πλειονότητα των χωρών της ΕΕ έχει νομοθεσία που εξασφαλίζει έναν ελάχιστο βασικό μισθό, γνωστό ως κατώτατος μισθός. Κάθε εργοδότης που πληρώνει λιγότερο από τον κατώτατο μισθό σε αυτές τις χώρες παραβιάζει ουσιαστικά το νόμο. Τα ελάχιστα ποσά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το κόστος ζωής και άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι κατώτατοι μισθοί για μια τυπική εβδομάδα 40 ωρών είναι:

Ελλάδα: 773.50 Ευρώ (με ωριαία αμοιβή 3.94 Ευρώ)

Λουξεμβούργο: 2.642.32 Ευρώ (σταθερό ωρομίσθιο 15.27 Ευρώ)

Γερμανία: 1.585 Ευρώ (σταθερό ωρομίσθιο 9.60 Ευρώ)

Ολλανδία: 1.625,72 Ευρώ (σταθερό ωρομίσθιο 10.70 Ευρώ)

Βέλγιο: 1.701 Ευρώ (σταθερό ωρομίσθιο 9.72 Ευρώ)

Γαλλία: 1.554,58 Ευρώ (με ωριαία αμοιβή 10.25 Ευρώ)

Ηνωμένο Βασίλειο: 1.357 Ευρώ (με ωριαία αμοιβή 8.21 Ευρώ)

Ισπανία: 1.108,30 (με ωριαία αμοιβή 7.04 Ευρώ)

Ιρλανδία: 1.723,80 (με ωριαία αμοιβή 10.50 Ευρώ)

Μάλτα: 784,08 (με ωριαία αμοιβή 4.53 Ευρώ)

Σλοβενία: 1.024,24 (με ωριαία αμοιβή 6.40 Ευρώ)

Πορτογαλία: 784.08 (με ωριαία αμοιβή 4.16 Ευρώ)

Λετονία: 500 Ευρώ (με ωριαία αμοιβή 2.93 Ευρώ)

Ορισμένα έθνη, όπως η Ιταλία, η Δανία και η Σουηδία, δεν έχουν ορισμένο διά νόμου κατώτατο μισθό. Καθώς δεν υπάρχει νομική προστασία για τον κατώτατο μισθό, αξίζει να έχετε εικόνα για τους μέσους μισθούς για να διασφαλίσετε ότι αμείβεστε ανταγωνιστικά.

Οι μέσοι μισθοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω σε μέσους βασικούς μισθούς για συγκεκριμένους τομείς εργασίας. Επιπλέον, κάθε χρόνο υπάρχουν  πίνακες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους υπολογίζεται το κόστος ζωής σε κάθε χώρα σε σύγκριση με το μέσο εισόδημα.

Όταν συγκρίνετε με αυτά τα σύνολα, λάβετε υπόψη την εμπειρία σας, τη διάρκεια της εργασίας σας και τυχόν προσφερόμενα πακέτα αποζημίωσης. Σε τελική ανάλυση, όσο περισσότερο κατανοείτε το πακέτο αποδοχών σας, τόσο περισσότερο έχετε τη δυνατότητα να κερδίζετε αυτό που πραγματικά αξίζετε.

Διάβασε ακόμα:

Ψηφιακή χρηματοοικονομία

Τα μέτρα των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Παγκόσμιο χρέος