Οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη

Οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη

Όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους εύρωστους οικονομικά, αλλά με έλλειψη ουσίας. Επίσης έχουμε συναντήσει ανθρώπους που έχουν πολύ λίγα χρήματα αλλά με έκδηλη οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη. Οι εταιρικοί ηγέτες και οι επιχειρηματίες συνήθως εκπαιδεύονται για να διαχωρίζουν τη συναισθηματική επιτυχία από την οικονομική επιτυχία. Όμως η άποψη “κρατήστε τα συναισθήματά σας εκτός δουλειάς” είναι πλέον μάλλον πεπαλαιωμένη. 

Περισσότερο από ποτέ, συνειδητοποιούμε ότι το στιγμιαίο συναίσθημα που κυριαρχεί είναι αυτό που καθορίζει το επίπεδο επιτυχίας που βιώνουμε τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Το να είσαι οικονομικά συναισθηματικά νοήμων αφορά ουσιαστικά την πεποίθηση να ζεις εντός των ορίων και δυνατοτήτων σου. Για να το πετύχει κανείς αυτό πρέπει να ξοδεύει λιγότερα από όσα κερδίζει. Η οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη έχει να κάνει με τη σύνεση και με την οικονομική υπευθυνότητα. Εάν κάποιος δανείζεται ένα υπέρμετρο -ως προς το πιστωτικό του όριο- ποσό για κάλυψη προσωπικών εξόδων, αυτό δεν θα συνιστούσε σε καμία περίπτωση μια οικονομικά συναισθηματικά έξυπνη απόφαση. 

Ο οικονομικά συναισθηματικά νοήμων κατανοεί τι ακριβώς νιώθει για τα χρήματα και γιατί. Η ουσία βρίσκεται στο τι πραγματικά σημαίνουν τα χρήματα για τον καθένα συναισθηματικά. 

Ας αναλογιστούμε μια οικονομική απόφαση. Μια καταβολή σε έναν προμηθευτή, μια μεγάλη αγορά, ή την πρόσληψη ενός υπαλλήλου. Όποια και αν ήταν αυτή η απόφαση, σταματήσατε πραγματικά και σκεφτήκατε τι νιώθατε εκείνη τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή; Η σημασία του να εστιάζουμε στο κυρίαρχο συναίσθημά μας, όταν τα χρήματα αλλάζουν χέρια με οποιαδήποτε μορφή, απορρέει από την παρατήρηση ότι συνήθως λαμβάνουμε αποφάσεις συναισθηματικά πριν τις αιτιολογήσουμε ορθολογικά. Ο καθένας μας επηρεάζεται από το εγώ του. Το εγώ μας χρησιμοποιεί το κυρίαρχο συναίσθημα που βιώνουμε συσχετίζοντάς το με πεποιθήσεις και αναμνήσεις που έχουμε συνδέσει με αυτό το συγκεκριμένο συναίσθημα. Με άλλα λόγια, το εγώ μας «επικυρώνεται» διαρκώς. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε αυτή την πεποίθηση/ανάμνηση σχετικά με τα χρήματα γιατί αυτή καθορίζει την επόμενή μας σκέψη και την επόμενη οικονομική μας απόφαση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια βασική ιδιότητα χάρη στην οποία βιώνουμε ακριβώς αυτό που πιστεύουμε για τα χρήματα, καθώς δικαιολογούμε στον εαυτό μας κάθε απόφαση μέσω του κυρίαρχου συναισθήματός μας τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο εαυτός μας παραμένει ο ισχυρός κοινός παρονομαστής σε κάθε εμπειρία μας, ως ο απόλυτος κοινωνός της οικονομικής συναισθηματικής μας νοημοσύνης. Συνειδητοποιώντας αυτήν την αλήθεια, επενδύουμε αποτελεσματικότερα στην προσωπική μας ανάπτυξη και αυτοβελτίωση. 

Διαθέτοντας οικονομική συναισθηματική νοημοσύνη βιώνουμε συναισθηματική και οικονομική επιτυχία, ζούμε χωρίς χρέη και δεσμεύσεις και απολαμβάνουμε μια γόνιμη σχέση με τα χρήματα. 

Στα πλεονεκτήματα της οικονομικής συναισθηματικής νοημοσύνης περιλαμβάνονται η απελευθέρωση από τα στερεότυπα, ο έλεγχος της ζωής μας συναισθηματικά και οικονομικά, η συνειδητή συσχέτιση θετικών συναισθημάτων με τα χρήματα, αλλά και η κοινωνική μας βελτίωση με εμπέδωση πιο ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων. 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα συναισθήματα μας και τα χρήματά μας εμπλέκονται, επηρεάζουν και διαμορφώνουν τόσο την επιχειρηματική όσο και την οικογενειακή και προσωπική μας ζωή. Οι οικονομικά συναισθηματικά νοήμονες άνθρωποι είναι ανθεκτικότεροι, αναλαμβάνουν εμπνευσμένη δράση και καθοδηγούν με το παράδειγμά τους, προβάλλοντας ένα υγιές πρότυπο εταιρικού ηγέτη, οικογενειάρχη και επιχειρηματία.

Οικονομία