Το Social Media Marketing είναι μία μορφή marketing που βασίζεται στο συνδυασµό πολλών διαφορετικών τάσεων και αφορά οποιαδήποτε προβολή σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα.

Ορισμός του social media marketing

   Η παρουσία µιας επιχείρησης στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον θεωρείται επιβεβληµένη και μπορεί να αποβεί εξαιρετικά αποτελεσματική για την ίδια. Τα Social Media εξελίσσονται ραγδαία και οι περισσότερες εταιρείες έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα παρουσίας τους στα κοινωνικά δίκτυα, χρησιµοποιώντας κάποια από αυτά για την προώθηση και την διαφήµισή τους.

Βασικός στόχος του Social Media Marketing είναι η διαφήµιση και η πώληση µε το διαδίκτυο ως το βασικό μέσο. Συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και στο ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ίδια την επιχείρηση και τις παροχές της. Επιπλέον, έχει ως στόχο να παρέχεται η πληροφόρηση για την ιστοσελίδα και µέσω άλλων ηλεκτρονικών δικτύων. 

Το Social Media Marketing είναι μία μορφή marketing που βασίζεται στο συνδυασµό πολλών διαφορετικών τάσεων και αφορά οποιαδήποτε προβολή σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Έχει να κάνει µε τη χρήση του ίντερνετ και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που λειτουργούν, σκέφτονται, επικοινωνούν και αποφασίζουν οι άνθρωποι. Θα µπορούσε να αφορά διαφηµίσεις και προωθητικές ενέργειες στο Facebook, Instagram,  Twitter, Pinterest κ.α. Ουσιαστικά, στηρίζεται στην ειλικρινή άποψη των πελατών της επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι χρήστες αφού λάβουν μηνύματα από άλλους ευχαριστημένους πελάτες αξιολογούν και αυτοί µε θετικότερο τρόπο την πληροφορία που δέχονται. Έτσι, η πηγή της θεωρείται πιο αξιόπιστη και αντικειµενική από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

Το Social Media Marketing, το οποίο είναι πλέον βασικό κοµµάτι του Internet Marketing, έχει ως βασικό εργαλείο τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και επιδιώκει τόσο την επικοινωνία με τους πελάτες όσο και την διαφήμιση. 

Για την βέλτιστη αξιοποίηση των προτερημάτων που πηγάζουν από το social media marketing βοηθάει πρώτα απ’ όλα το να προσδιορίσετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους (social media marketing – Identify Business Goals), καθώς κάθε κομμάτι της social media στρατηγικής σας εξυπηρετεί τους στόχους που έχετε ορίσει. Έπειτα, πολύ σημαντικό είναι το να ορίσετε τους στόχους σας όσον αφορά το marketing (social media marketing – Set Marketing Objectives). Εδώ θα πρέπει να είστε προσεκτικοί ώστε να μην επιλέξετε ανέφικτους στόχους, αλλά στόχους που μπορείτε να πετύχετε, δεδομένων των πόρων που διαθέτετε.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι το να προσδιορίσετε τους ιδανικούς πελάτες (social media marketing – Identify Ideal Customers). Καθορίζοντας την προσωπικότητα του πελάτη σας θα στοχεύσετε στους σωστούς ανθρώπους, στα σωστά σημεία, τον κατάλληλο χρόνο και με τα σωστά μηνύματα. Επιπλέον, με το να κάνετε μία σύντομη έρευνα όσον αφορά τον ανταγωνισμό  (social media marketing – Research Competition) παίρνετε ιδέες για το τι λειτουργεί, έτσι ώστε να μπορείτε να ενσωματώσετε κάποιες από τις επιτυχημένες τακτικές και στις δικές σας ενέργειες. Είναι απαραίτητο το να επιλέξετε ή να δημιουργήσετε μια στρατηγική (social media marketing – Create a Content Strategy), ενώ πρέπει να προσδιορίσετε και τα χρήματα ή τους πόρους (social media marketing – Budget and Resources) που θα διαθέσετε για το social media marketing. Προσπαθήστε να ανατρέξετε στις τακτικές που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Τέλος, ο διαχωρισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων (social media marketing – Assign Roles) αυξάνει την παραγωγικότητα και απομακρύνει τη σύγχυση και την επανάληψη των ενεργειών. 

Επιχειρηματικότητα