Η ευτυχία στο εργασιακό πλαίσιο επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, όπως την καλή υγεία και ευεξία, τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων, την ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη, τη φιλική σύνδεση με συναδέλφους, την ευελιξία και την καινοτομία κ.ο.κ. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αισθάνονται ευτυχισμένοι στην εργασία τους χαρακτηρίζονται συνήθως ως περισσότερο συμπαθείς, υποστηρικτικοί, αξιόπιστοι, αφοσιωμένοι και πρόθυμοι να συνεισφέρουν σε μια επιχείρηση, ενώ παράλληλα τείνουν να αντιμετωπίζουν καλύτερα την εργασιακή πίεση και να είναι πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση συγκρούσεων.  Οι έρευνες μάλιστα στον κλάδο επιβεβαιώνουν ότι οι πιο ευτυχισμένοι εργαζόμενοι προωθούνται σε ηγετικές θέσεις πιο γρήγορα, είναι πιο δημιουργικοί και αποδοτικοί και αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα υγείας.

Οι ευτυχισμένοι υπάλληλοι είναι απαραίτητοι για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Οι πιο «ευτυχισμένοι» χώροι εργασίας επωφελούνται, μεταξύ άλλων, από λιγότερα λάθη και ατυχήματα, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, επιχειρηματική ανάπτυξη και υψηλότερη πελατειακή αφοσίωση

Οι 4 πυλώνες της εργασιακής ευτυχίας

Με  έμφαση στους παράγοντες που μπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση ευτυχίας στην εργασία, διαμορφώθηκε από το Greater Good Science Center στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια το οργανωτικό πλαίσιο με το ακρώνυμο PERK. Οι τέσσερις πυλώνες που το απαρτίζουν κρίνονται απαραίτητοι για την κατάκτηση της ευτυχίας στην εργασία. 

1. Σκοπός ​(Purpose): Αντανακλά τις βασικές προσωπικές αξίες. Έχει θετικό πρόσημο όταν η συμπεριφορά και οι αποφάσεις μας βασίζονται και εξαίρουν τις αξίες μας ή σχετίζονται με τη συνεισφορά και παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων με άξονα την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της αίσθησης του σκοπού στην εργασία μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια σε ορισμένα επαγγέλματα και ρόλους, π.χ. σε εκείνα που δεν σχετίζονται με την παροχή φροντίδας. Μπορούμε ωστόσο να ενισχύσουμε την αίσθηση του σκοπού εάν αναλογιστούμε τους τρόπους με τους οποίους η εργασία μας (ή η επιχείρηση στην οποία εργαζόμαστε) εξυπηρετεί μια βασική αξία ή συμβάλλει σε κάτι που μας ενδιαφέρει (π.χ. περιβαλλοντική βιωσιμότητα, δημιουργική έκφραση, τεχνολογική πρόοδος κ.ο.κ).

2. Δέσμευση (Engagement): Η δέσμευση στη εργασία δεν είναι πάντα εφικτή. Απαιτεί ένα εργασιακό πλαίσιο που να προάγει την ευελιξία στο καθημερινό πρόγραμμα εργασιών, καθώς και τη δημιουργικότητα, παρέχοντας ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική εξέλιξη και περεταίρω μάθηση. Επιχειρήσεις που υιοθετούν πολιτικές και πρακτικές με πιο ευέλικτες ρυθμίσεις, οι οποίες ενισχύουν την αυτονομία των εργαζομένων, τείνουν να αυξάνουν τη δέσμευση και κατά συνέπεια την αίσθηση ευτυχίας στον χώρο εργασίας.

3. Ανθεκτικότητα (Resilience): Η ανθεκτικότητα περιλαμβάνει την ανάκαμψη από τις προκλήσεις που προκύπτουν στην εργασία, την ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των δυσκολιών, αλλά και την ικανότητα για επιτυχημένη απόσπαση από την εργασία αυτή καθαυτή (π.χ. ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό). Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της προσωπικής ανθεκτικότητας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας και αυτορρύθμισης.

4. Ευγένεια (Kindness): Παρότι η ευγένεια είτε ως δεξιότητα είτε ως αξία θεωρείται σχεδόν αυτονόητη στην κοινωνία των ανθρώπων, οι περισσότεροι χώροι εργασίας δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή και συχνά αμελούν να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι σημαντικό πάραυτα να αξιοποιούμε την έμφυτη τάση μας για καλοσύνη, η οποία μας καθοδηγεί σε συνεργατικές επιλογές και ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, καθώς επίσης και να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, να στεκόμαστε απέναντι στους άλλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια και να επιδιώκουμε την καλλιέργεια της ενσυναίσθησής μας με κάθε ευκαιρία.

Στην πραγματικότητα, το πλαίσιο PERK μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την ευτυχία στην εργασία μας κάνοντας μικρές μόνο αλλαγές, οι οποίες είναι εξ ορισμού προς όφελός μας και σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης. Εάν εστιάσουμε περισσότερο στα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις διανοητικές μας συνήθειες, με στόχο να αποκτήσουμε έναν μεγαλύτερο βαθμό επίγνωσης, θα είναι πιο εύκολο να βιώσουμε ένα βαθύτερο αίσθημα ευτυχίας στην εργασία μας.

Διάβασε ακόμα:

10 τρόποι να περνάς ευχάριστα στη δουλειά σου

Γιατί οι διακοπές μας κάνουν τελικά αποδοτικότερους στην εργασία μας;