Τα βασικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας της ομάδας έχουν απασχολήσει χρόνια τώρα την ερευνητική κοινότητα. Αυτό που έχει σημασία στη συνεργασία δεν είναι οι προσωπικότητες, οι συμπεριφορές ή τα στυλ συμπεριφοράς των μελών της ομάδας. Αυτό που χρειάζονται οι ομάδες για να ευδοκιμήσουν είναι ορισμένες «προϋποθέσεις ενεργοποίησης». Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις είναι οι εξής: μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μια ισχυρή δομή και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, σήμερα, αυτές οι τρεις απαιτήσεις απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή απ ‘ό, τι συνήθως. 

Συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η ίδρυση μιας μεγάλης ομάδας είναι μια κατεύθυνση που ενεργοποιεί, προσανατολίζει και δεσμεύει τα μέλη της. Οι ομάδες δεν μπορούν να εμπνευστούν, εάν δεν γνωρίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους και δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι απαιτητικοί (οι μέτριοι δεν κινητοποιούν), αλλά όχι τόσο δύσκολοι ώστε η ομάδα να αποστασιοποιηθεί. Οι άνθρωποι πρέπει να νοιάζονται να επιτύχουν έναν στόχο, είτε επειδή θέλουν να κερδίσουν εξωτερικές ανταμοιβές, όπως η αναγνώριση, η αμοιβή και οι προαγωγές ή εσωτερικές ανταμοιβές, όπως η ικανοποίηση και μια αίσθηση νοήματος.

Ισχυρή δομή. Σημαντικό ρόλο σε μία ομάδα διαδραματίζουν ο αριθμός των μελών, τα καθήκοντα και οι διαδικασίες, καθώς και οι κανόνες που αποθαρρύνουν την αρνητική συμπεριφορά. Οι ομάδες με υψηλές επιδόσεις περιλαμβάνουν μέλη με ισορροπία δεξιοτήτων. Κάθε άτομο έχει τις δικές του τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, αλλά η ομάδα χρειάζεται το συνδυασμό όλων των μελών. Η ποικιλομορφία στη γνώση, τις απόψεις και τις προοπτικές, όπως και στην ηλικία, το φύλο και τη φυλή, μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες να είναι πιο δημιουργικές. 

Υποστηρικτικό πλαίσιο. Η σωστή υποστήριξη είναι η τρίτη προϋπόθεση που οδηγεί στην αποτελεσματικότητα της ομάδας. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση συστήματος ανταμοιβής που ενισχύει την καλή απόδοση, ένα λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα, που παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα που απαιτούνται και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση. Τέλος, είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των υλικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας. 

Κοινή νοοτροπία: Ο τεταρτος και τελευταίος παράγοντας είναι η δημιουργία κοινής νοοτροπίας και η ανάπτυξη της ομαδικής κουλτούρας. Οι άνθρωποι τείνουν να ομαδοποιούν το περιβάλλον τους ανάλογα με τα πράγματα που τους είναι οικεία και με αυτά που τους είναι άγνωστα. Η ομαδική κουλτούρα μπορεί να δώσει στην ομάδα ένα πλαίσιο αναφοράς που τη βοηθάει να ερμηνεύει καταστάσεις και να παίρνει σωστές αποφάσεις με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.