Ποια είναι τα συναισθηματικά κίνητρα που υποκινούν την κινητοποίηση των υπαλλήλων σε μία εταιρία

Ποια είναι τα συναισθηματικά κίνητρα που υποκινούν την κινητοποίηση των υπαλλήλων σε μία εταιρία

Ο βαθμός στον οποίο ικανοποιούνται τα κίνητρα επηρεάζει άμεσα τα συναισθήματά των ατόμων και κατ᾽ επέκταση, τη συμπεριφορά τους. Πώς λειτουργούν τα κίνητρα όμως όσον αφορά την κινητοποίηση των υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον;

Τα βασικά κίνητρα που χαρακτηρίζουν την κινητοποίηση των υπαλλήλων είναι τέσσερα και είναι τα εξής: 

1. Απόκτηση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν προιόντα που ενισχύουν την αίσθηση ευεξίας. Τα άτομα βιώνουν απόλαυση όταν εκπληρώνεται αυτή η επιθυμία και δυσαρέσκεια όταν δεν επιτευχθεί. Αυτό το φαινόμενο ισχύει όχι μόνο για τα φυσικά αγαθά όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα, τα ρούχα, η στέγαση και τα χρήματα, αλλά και για εμπειρίες όπως τα ταξίδια και η ψυχαγωγία, καθώς και για μία προαγωγή ή ανέλιξη μισθολογική. Η επιθυμία για απόκτηση αγαθών είναι αέναη, καθώς οι άνθρωποι συνεχώς συγκρίνουν αυτά που ήδη έχουν με των υπολοίπων και προσπαθούν διαρκώς για την απόκτηση επιπλέον αγαθών. 

2. Δέσμευση. Η επιθυμία για σύνδεση, όταν υπάρχει, σχετίζεται με ισχυρά θετικά συναισθήματα όπως είναι η αγάπη και η φροντίδα όταν όμως δεν υπάρχει συνδέεται με αρνητικά όπως η μοναξιά και η αδυναμία. Στο εργασιακό περιβάλλον, η επιθυμία για δέσμευση σχετίζεται με τις περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται περήφανοι που ανήκουν στον οργανισμό και για την απώλεια του ηθικού τους όταν η εταιρία τους προδίδει. Εξηγεί επίσης γιατί οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αποχωρήσουν από τμήματα ή λειτουργικά προβλήματα. Οι άνθρωποι προσκολλώνται στις κοντινότερες ομάδες τους. 

3. Κατανόηση. Οι άνθρωποι θέλουν να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους. Είναι απογοητευμένοι όταν τα πράγματα φαίνονται άσκοπα και ενισχύεται η θετική τους διάθεση, όταν βρίσκουν λογικές εξηγήσεις και απαντήσεις. Στο χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι παρακινούνται από θέσεις εργασίας που τους προκαλούν και τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν και να μάθουν, ενώ αποθαρρύνονται από θέσεις οι οποίες φαίνονται μονότονες ή οδηγούν σε αδιέξοδο. Ταλαντούχοι υπάλληλοι που αισθάνονται παγιδευμένοι συχνά αφήνουν τις εταιρείες τους για να αναζητήσουν καινούργιες προκλήσεις αλλού.

4. Υπεράσπιση. Όλοι οι άνθρωποι προστατεύουν τους εαυτούς τους, τα επιτεύγματα τους, την οικογένειά τους, τους φίλους τους καθώς και τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους. Αυτή η υπεράσπιση  οδηγεί σε αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενώ όταν δεν επιτυγχάνεται οδηγεί σε αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι ο φόβος και η δυσαρέσκεια. Το κίνητρο της υπεράσπισης μπορεί να εξηγήσει την αντίσταση των ατόμων στην αλλαγή. 

Κάθε ένα από τα τέσσερα συναισθηματικά κίνητρα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.  Δεν μπορούν να ταξινομηθούν ιεραρχικά ή να αντικατασταθούν το ένα από το άλλο. 

Ψυχολογία και εργασία