Μέρος 2

Πώς δρουν τα άτομα στην καθημερινότητα

Μία απόφαση μπορεί να σχετίζεται με διάφορους τομείς στη ζωή ενός ανθρώπου και μπορεί να οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος. Ένας βασικός διαχωρισμός για τα άτομα που λαμβάνουν μία απόφαση μπορεί να γίνει με βάση τον τρόπο με τον οποίο δρουν τα άτομα στην καθημερινότητά τους. 

● Διαισθητικός: Τα άτομα βασίζονται στη διαίσθησή τους για τη λήψη μίας απόφασης. Αναλυτικότερα, προτιμούν να πειραματίζονται, δηλαδή δοκιμάζουν με αυθόρμητο τρόπο τις εναλλακτικές από τις οποίες θα προκύψει η τελική απόφαση. 

● Παραπλανητικός: Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα είναι αρκετά ενθουσιώδη για μία απόφαση αλλά στη συνέχεια αλλάζουν γνώμη. Για την τελική λήψη της εκάστοτε απόφασης προτιμούν να στηριχθούν σε λίγα δεδομένα με αποτέλεσμα πολλές φορές να οδηγούνται σε λάθος αποφάσεις. 

● Αλλαζονικός: Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από ατομικότητα. Συνήθως είναι αποτελεσματικά σε γρήγορες αποφάσεις που δεν θα ενέχουν μεγάλο κίνδυνο. 

● Αυθόρμητος: Τα αυθόρμητα άτομα χαρακτηρίζονται από ανυπομονησία και επιλέγουν να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν επεξεργάζονται όλες τις πληροφορίες που δέχονται και τελικά λαμβάνουν την απόφαση στηριζόμενα σε περιορισμένες εναλλακτικές. 

● Άτομο που θέλει τα μέγιστα: Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αναφορά σε άτομα τα οποία έχουν έντονο άγχος για την τελική λήψη της απόφασης. Τα άτομα αυτά εξετάζουν αναλυτικά όλες τις παραμέτρους και τις πληροφορίες για να καταλήξουν στην καλύτερη δυνατή λύση. Παρόλα αυτά ακόμα και όταν παρθεί η απόφαση, τα άτομα συνεχίζουν να ανησυχούν για το αν έχουν πάρει τη σωστή απόφαση. 

● Ευέλικτος: Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν άτομα που γενικά είναι ευέλικτα και ανοιχτά σε καινούρια πράγματα. Εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και προσπαθούν να εξοικονομούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο ακολουθώντας μία σειρά από κανόνες που είναι δοκιμασμένοι. 

● Παρακινητής: Τα άτομα αυτά είναι ιδιαίτερα χαρισματικά και καινοτόμα. Είναι ιδανικά για αποφάσεις, οι οποίες απαιτούν αλλαγές και βασίζονται σε περιορισμένες εναλλακτικές. 

● Οραματιστής: Τα άτομα αυτά χαρακτηρίζονται από καινοτομία και φαντασία, καθώς υποστηρίζουν τις αλλαγές και αποφεύγουν τις τετριμμένες λύσεις. Υποστηρίζουν τις μεγάλες αλλαγές και δεν ασχολούνται εύκολα με τις λεπτομέρειες. Γι᾽ αυτό το λόγο οι αποφάσεις τους ενέχουν μεγάλο κίνδυνο και ρίσκο.

Διαβάστε ακόμα:

Ποιες είναι οι κατηγορίες των ατόμων όταν λαμβάνουν μία απόφαση; – Μέρος1: Η προσέγγιση της λύσης ενός προβλήματος