Μέρος 1

Η προσέγγιση της λύσης ενός προβλήματος

Όταν το άτομο καλείται να πάρει μία απόφαση, συνήθως συνδέεται με διάφορους τομείς της ζωής του. Πολύ συχνά όμως η λήψη μιας απόφασης μπορεί να οδηγεί και στη λύση ενός προβλήματος. Το κάθε άτομο λοιπόν που καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις, μπορεί να ανήκει σε κατηγορίες ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθεί για να λύσει ένα πρόβλημα.   

1. Αναλυτικός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα, τα οποία για να λάβουν μία απόφαση θέλουν να γνωρίζουν πρώτα όλα τα στοιχεία. Λειτουργούν με λογική και ακρίβεια και ελέγχουν επανειλημμένως τις πληροφορίες συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, για να μπορέσουν να εξάγουν ένα συμπέρασμα. Δεν θέλουν να βρεθούν εκτεθειμένα για κάτι που τελικά δεν γνώριζαν και επιδιώκουν να μάθουν αν θα δουλέψει η απόφαση που θα πάρουν, εξετάζουν το πώς μπορεί και αν υπάρχει λογική στην εναλλακτική που θα επιλεγεί. Τέλος, όταν είναι να επιλύσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιούν πάντα τη λογική να συγκρίνουν την τωρινή κατάσταση με άλλες που έχουν προηγηθεί και επιλυθεί στο παρελθόν. 

2. Οπαδός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα που δεν θέλουν να πάρουν αποφάσεις μόνα και αποδίδουν καλύτερα, όταν κατέχουν χαμηλότερες θέσεις και δουλεύουν για άλλους. Προτιμούν να μην φέρουν ευθύνη για μία απόφαση, είτε είναι θετική είτε αρνητική η έκβασή της. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλές πληροφορίες μαζί, αντίθετα χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου. 

3. Σχετικός με την Αντίληψη: Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ασχολούνται περισσότερο με την αρχική ιδέα μιας απόφασης και όχι με την υλοποίησή της. Πιο αναλυτικά, τα άτομα δέχονται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προσπαθούν να βρουν πιθανές λύσεις. Αυτό προϋποθέτει ότι τα άτομα είναι δημιουργικά, έχουν φαντασία και μπορούν να βρίσκουν νέες ιδέες. 

4. Ρεαλιστής: Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δίνουν ιδιαίτερη βάση στο τελικό αποτέλεσμα. Ασχολούνται περισσότερο με τα πιθανά αποτελέσματα της εκάστοτε απόφασης και ποιο από όλα θα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Επίσης, όταν αντιληφθούν πως μία εναλλακτική δεν είναι η καλύτερη, προσανατολίζονται σε κάποια άλλη, η οποία είναι η καλύτερη για τους ίδιους. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι τα άτομα θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο ως προς την όλη διαδικασία αφού θεωρούν ότι τα επηρεάζει προσωπικά και τα ίδια. 

5. Στοχαστικός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν εκείνα τα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται για την ευφυία τους και βάζουν στην άκρη το προσωπικό τους συμφέρον. Θέλουν να έχουν πλήρη επίγνωση όλων των δεδομένων, από τα οποία αποτελείται η κάθε εναλλακτική και τους ενδιαφέρει έντονα και η άποψη των άλλων για τη λύση που θα βρεθεί τελικά. 

6. Κοινή Συναίνεση: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία για τη λήψη μιας απόφασης προσπαθούν να λάβουν υπόψη τους τη γνώμη των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Πρόκειται επομένως για μία συλλογική διαδικασία, αφού τα άτομα που αποφασίζουν λαμβάνουν έντονα υπόψη τους τα συναισθήματα των άλλων και στηρίζονται στην ειλικρίνεια και την ευαισθησία.

7. Παράλυση από ανάλυση: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται από υπέρ- ανάλυση των πληροφοριών. Χρειάζονται αρκετό χρόνο για να αναλύσουν όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία της κάθε εναλλακτικής, με αποτέλεσμα τελικά να μην καταλήγουν ποτέ σε συμπέρασμα, και έτσι να μη λαμβάνουν την ευθύνη της λήψης κάποιας απόφασης.