Στα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένα, διεθνή επιχειρηματικά περιβάλλοντα, τα ποικιλόμορφα εργατικά δυναμικά, αποτελούμενα από μέλη ομάδων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και διαφορετικές εμπειρίες ζωής , είναι συνηθισμένο φαινόμενο.

Αν και η πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελεί αναμφίβολα ένα πλεονέκτημα στον εργασιακό χώρο, εντούτοις απαιτεί επιχειρηματικούς ηγέτες και διευθυντές με τις δεξιότητες να περιηγηθούν και να εξισορροπήσουν επιτυχώς τις πολιτισμικές διαφορές, προκειμένου να ηγηθούν αποτελεσματικά ομάδων και οργανισμών.

Ενώ είναι σημαντικό να αποφεύγονται τα στερεότυπα, η κατανόηση της επιχειρηματικής ηθικής  και του τρόπου με τον οποίο διαφέρει μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών μπορεί να είναι πολύτιμη. Μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση και καθοδήγηση οποιουδήποτε αριθμού διοικητικών αποφάσεων και προσεγγίσεων, στην επίλυση διλημμάτων στον χώρο εργασίας και στην υποστήριξη της ευρύτερης διαπολιτισμικής και οργανωτικής διαχείρισης.

Οι διαπολιτισμικές μελέτες και οι διαπολιτισμικές έρευνες έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να εξισορροπήσουν τις πολιτισμικές διαφορές μπορούν συχνά να βιώσουν συγκρούσεις, κακή επικοινωνία και, στις χειρότερες περιπτώσεις, εχθρότητα. Αντίθετα, όταν η οργανωτική συμπεριφορά και προσέγγιση αντιμετωπίζει τις όποιες πολιτισμικές συγκρούσεις, παρατηρείται μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καινοτομία του εργατικού δυναμικού.

Από πολιτιστική άποψη, μπορεί κανείς να εντοπίσει πώς οι διαφορές στον εργασιακό κώδικα δεοντολογίας και στο στυλ εργασίας μπορούν να έχουν συνέπειες στην ευρύτερη εργασιακή κουλτούρα. Για παράδειγμα, σε κουλτούρες: όπου γιορτάζονται οι πολλές ώρες εργασίας και η παραγωγικότητα με οποιοδήποτε κόστος, μπορεί να παρατηρηθεί επαγγελματική εξουθένωση, κακή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και κακή υγεία των εργαζομένων, που έχουν συνηθίσει πιο χαλαρούς ρυθμούς εργασίας.

Ορισμένες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την υποστήριξη πολυεθνικών ομάδων με διαφορετικά ηθικά πρότυπα περιλαμβάνουν:

συγκέντρωση των προοπτικών και των απόψεων των εργαζομένων σχετικά με την εργασιακή ηθική, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο
προσπάθεια κατανόησης των διαφορών
εκπαίδευση στη διαπολιτισμική διαχείριση για ηγέτες και προϊσταμένους
προγράμματα κατάρτισης για την πολιτισμική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τις προκαταλήψεις
ευκαιρίες για τους εργαζόμενους να συνδεθούν μεταξύ τους

Χρειάζεται να δημιουργηθούν ειδικά μοντέλα με στόχο τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Τα μοντέλα πρέπει να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές και παράλληλα να διαμορφώνουν την ατομική εργασιακή ηθική ενός εργαζομένου παρέχοντας ξεκάθαρες βάσεις για τα ακόλουθα:

την αξία της εργασίας και ποια είδη εργασίας είναι σημαντικά
τι σημαίνει “σκληρή δουλειά” και “επιτυχία στο χώρο εργασίας
πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα πρότυπο εργαζομένου
πώς θα ήθελαν να τους αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενους
πώς η ατομική τους ηθική αναδεικνύεται σε περιβάλλοντα που σχετίζονται με την εργασία
τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους συναδέλφους και τους άλλους στα διάφορα επίπεδα ενός οργανισμού.

Η σύμπραξη ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς μπορεί να είναι πολύ θετική όταν οι εργαζόμενοι μπορούν να αφομοιώσουν τα θετικά από τον κάθε πολιτισμό. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να προηγηθεί η κατανόηση του εταιρικού στόχου και της φιλοσοφίας της εταιρείας έτσι ώστε να υπάρχει μία κοινή κατεύθυνση.