Καθημερινά οι άνθρωποι καλούνται να πάρουν πολλές και διάφορες αποφάσεις. Κάθε άτομο που καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις μπορεί να ανήκει σε μία κατηγορία ανάλογα με την προσέγγιση που ακολουθεί για τη λύση του προβλήματος.  Οι πιθανές κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Αναλυτικός: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία για να λάβουν μία απόφαση θέλουν να γνωρίζουν πρώτα όλα τα στοιχεία. Αναφέρεται σε άτομα τα οποία λειτουργούν με λογική και ακρίβεια. Τα άτομα αυτά ελέγχουν επανειλημμένως τις πληροφορίες και συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να μπορέσουν να εξάγουν ένα συμπέρασμα, αφού δεν θέλουν να βρεθούν εκτεθειμένα για κάτι που δεν γνώριζαν τελικά. Επίσης δεν προσαρμόζονται εύκολα στις ξαφνικές αλλαγές, οπότε επιδιώκουν να γνωρίζουν αν θα δουλέψει μία απόφαση που θα πάρουν, πώς μπορεί να γίνει πράξη και αν υπάρχει λογική στην εναλλακτική που θα επιλεγεί. Τέλος όταν είναι να επιλύσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιούν πάντα τη λογική αλλά προσπαθούν να συγκρίνουν την τωρινή κατάσταση με άλλες που έχουν προηγηθεί και έχουν επιλυθεί στο παρελθόν.  

2. Οπαδός: σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα που δεν θέλουν να πάρουν αποφάσεις μόνοι τους και αποδίδουν καλύτερα, όταν κατέχουν χαμηλότερες θέσεις και δουλεύουν για άλλους. Προτιμούν να μην φέρουν ευθύνη για μία απόφαση, είτε είναι η έκβαση της θετική, είτε αρνητική. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλές πληροφορίες μαζί, αντίθετα χρειάζονται μόνο συγκεκριμένες οδηγίες για την εκτέλεση ενός έργου. 

3. Σχετικός με την Αντίληψη: Τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ασχολούνται περισσότερο με την αρχική ιδέα μιας απόφασης και όχι με την υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο δέχεται όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προσπαθεί να βρει πιθανές λύσεις. Αυτό προϋποθέτει ότι το άτομο είναι δημιουργικό, έχει φαντασία και μπορεί να βρίσκει νέες ιδέες. 

4. Ρεαλιστής: Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δίνουν ιδιαίτερη βάση στο τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ασχολούνται περισσότερο με τα πιθανά αποτελέσματα μίας απόφασης και ποιο από όλα θα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία. Επίσης όταν αντιληφθούν πως μία εναλλακτική δεν είναι η καλύτερη, προσανατολίζονται σε κάποια άλλη. Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι το άτομο θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο ως προς την όλη διαδικασία αφού θεωρεί ότι τον επηρεάζει προσωπικά και τον ίδιο. 

5. Στοχαστικός: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν εκείνα τα άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται για την ευφυία τους και βάζουν στην άκρη το προσωπικό τους συμφέρον. Θέλουν να έχουν πλήρη επίγνωση όλων των δεδομένων, από τα οποία αποτελείται η κάθε εναλλακτική και τους ενδιαφέρει έντονα και η άποψη των άλλων για τη λύση που θα βρεθεί τελικά. 

6. Κοινή Συναίνεση: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία για τη λήψη μιας απόφασης προσπαθούν να λάβουν υπόψη τους τη γνώμη των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Πρόκειται επομένως για μία συλλογική διαδικασία, αφού το άτομο που αποφασίζει λαμβάνει έντονα υπόψη του τα συναισθήματα των άλλων και στηρίζεται στην ειλικρίνεια και την ευαισθησία. 

7. Παράλυση από ανάλυση: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται από υπερ-ανάλυση των πληροφοριών. Χρειάζονται αρκετό χρόνο για να αναλύσουν όλες τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία της κάθε εναλλακτικής, με αποτέλεσμα τελικά να μην καταλήγουν ποτέ σε ένα συμπέρασμα.