Οι εργαζόμενοι που εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους, την εργοδοσία και την ηγεσία είναι πιο πιθανό να είναι περισσότερο αποδοτικοί, συνεργατικοί, εποικοδομητικοί και με τη σειρά τους να αποπνέουν εμπιστοσύνη, ενισχύοντας μεταξύ άλλων το οργανωτικό πλαίσιο, τη συνολική απόδοση, το κίνητρο για εργασία και την πελατειακή πιστότητα.

Πώς ενισχύουμε την εμπιστοσύνη στην εργασία;

Στον εργασιακό χώρο είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης, προωθώντας μια γενικότερη κουλτούρα εμπιστοσύνης στο πλαίσιο του οργανισμού ή της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι που εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους, την εργοδοσία και την ηγεσία είναι πιο πιθανό να είναι περισσότερο αποδοτικοί, συνεργατικοί, εποικοδομητικοί και με τη σειρά τους να αποπνέουν εμπιστοσύνη, ενισχύοντας μεταξύ άλλων το οργανωτικό πλαίσιο, τη συνολική απόδοση, το κίνητρο για εργασία και την πελατειακή πιστότητα. Η δομή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος των σχέσεων που διαμορφώνονται, π.χ. μεταξύ της ηγεσίας και των υπαλλήλων, από τμήμα σε τμήμα, μεταξύ συναδέλφων κ.ο.κ. Ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης όμως, σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια για να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί, καθώς συγκαταλέγεται στις πιο εύθραυστες πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων. Σαφώς, προσωπικές εμπειρίες, προηγούμενες εργασιακές σχέσεις και ζητήματα προσωπικότητας παίζουν σημαντικό ρόλο.

Υπάρχουν σίγουρα ηθικές ενέργειες που είναι θεμελιώδεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, όπως είναι η αλήθεια και η ειλικρίνεια, ωστόσο, για τον εργασιακό κλάδο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, η κατανόηση του τρόπου σκέψης και δράσης των εργαζομένων θεωρείται πολύ χρήσιμη.

• Άτομα που βασίζονται περισσότερο στις σχέσεις και την κοινωνική αλληλεπίδραση, νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν υπάρχει έναν συνεργατικό κλίμα εργασίας, που τα κάνει να νιώθουν ότι ανήκουν σε ένα σύνολο με κοινό όραμα και στόχους.

• Άτομα που έλκονται από την προοπτική και το όραμα, χτίζουν εμπιστοσύνη γνωρίζοντας ότι αυτό που τους έχει ζητηθεί έχει κάποιο ικανοποιητικό αντίκτυπο ή υπάρχει δυνατότητα εξέλιξης. 

• Άτομα που χρειάζονται συγκεκριμένη δομή και οργάνωση για να δράσουν, νιώθουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όταν βλέπουν μια υπόσχεση να υλοποιείται σύμφωνα με ένα  προκαθορισμένο πλάνο. 

• Άτομα που βασίζονται στα δεδομένα και τη λογική ανάλυση, νιώθουν πιο εύκολα εμπιστοσύνη όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ή προκύπτουν ξεκάθαρα αποτελέσματα. 

Γενικά, παρατηρούνται δύο τύποι εμπιστοσύνης. Από τη μία υπάρχει η εμπιστοσύνη σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή όταν κάποιος ολοκληρώνει εγκαίρως και σωστά όλα όσα έχει δεσμευτεί ή χρειάζεται να κάνει, και από την άλλη υπάρχει η εμπιστοσύνη σε συναισθηματικό επίπεδο, που σχετίζεται με τη συναισθηματική ασφάλεια που αποπνέει κάποιος, την ευγένεια, τον σεβασμό, την ειλικρίνεια και στοιχεία συναισθηματικής νοημοσύνης.

Πώς μπορούμε πρακτικά να ενισχύσουμε το επίπεδο εμπιστοσύνης μας στην εργασία;

• Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Προέρχεται από συνειδητή προσπάθεια να ισορροπούμε τα λόγια, τη συμπεριφορά μας και τις αξίες μας. Η οικοδόμησή της απαιτεί σκληρή δουλειά και αυτό είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας για να παραμένουμε σε εγρήγορση. 

• Η ειλικρίνεια αποτελεί βασικό παράγοντα, ωστόσο, δεν πρέπει να φτάνει στο σημείο της επίκρισης. Μεταφέρουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι πραγματικά χρήσιμες για την εξέλιξη της συνεργασίας και της σχέσης μας με κάποιον συνάδελφο, αλλά παραμένουμε διακριτικοί και ευαίσθητοι στη συναισθηματική τους απόκριση, δείχνοντας υποστήριξη και κατανόηση, ακόμα και όταν γίνονται λάθη. 

• Χρησιμοποιούμε τεχνικές ανατροφοδότησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, για να διασφαλίσουμε ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν σκέψεις, να αναζητήσουν απαντήσεις και να εκφράσουν ανησυχίες. 

• Ενθαρρύνουμε τον διάλογο και προωθούμε την υπευθυνότητα με στόχο να υπάρχει διαφάνεια και συνεργατικότητα. 

• Η συνέπεια αποτελεί ένα ακόμα συστατικό για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Η τήρηση των δεσμεύσεων πρέπει να είναι η ουσία της συμπεριφοράς μας, σε όλες τις σχέσεις, σε σταθερή βάση.

Ψυχολογία και εργασία