Οι περισσότερες επιχειρήσεις διενεργούν ετήσιες αξιολογήσεις των υπαλλήλων τους. Η αξιολόγηση συνήθως συνίσταται στη σύγκριση του παραχθέντος έργου με τις προσδοκίες που είχαν τεθεί. Συχνά, στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης στηρίζεται η απόφαση για ανάθεση νέων καθηκόντων, για προαγωγές ή αύξηση μισθού. Για να είναι αποτελεσματική μία αξιολόγηση πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ευνοιοκρατία και να μην γίνουν αδικίες. 

1. Σταθερά κριτήρια. Τα κριτήρια της αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και να έχουν κοινοποιηθεί στους εργαζομένους, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τι απαιτήσεις υπάρχουν και πάνω σε ποιες αρχές πρέπει να στηρίζουν την ποιότητα της εργασίας τους. Τα κριτήρια πρέπει να είναι τα ίδια για όλους και να είναι μετρήσιμα.

2. Συγκεκριμένοι στόχοι. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι για τον κάθε εργαζόμενο ανάλογοι με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του που θα τον βοηθούν να βελτιώσει τις δεξιότητες του ή να αποκτήσει καινούργιες. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι λογικοί και να μην εξαντλούν τον εργαζόμενο.

3. Αξιολόγηση της προσπάθειας κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι χρήσιμο να υπάρχει ένας φάκελος αξιολόγησης για κάθε εργαζόμενο, ο οποίος θα εμπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του έτους με σημειώσεις για την επίδοσή του, για τα αρνητικά ή θετικά συμβάντα στα οποία πρωταγωνιστούσε, για τις προσπάθειες που έκανε να διορθώσει λάθη, για τη συμπεριφορά του στους πελάτες ή στους συναδέλφους του.  

4. Ενημέρωση του ίδιου του υπαλλήλου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να κοινοποιείται στον υπάλληλο έτσι ώστε να απολαύσει τους επαίνους για τα επιτεύγματά του και παράλληλα να μπορεί να καταλάβει τα σημεία που πρέπει να βελτιώσει. 

5. Ειλικρινής κριτική. Όταν η αξιολόγηση είναι αρνητική θα πρέπει να στηρίζεται σε επιχειρήματα και να μην γίνεται προσπάθεια υποτίμησης της κατάστασης. Μία αρνητική αξιολόγηση πρέπει να συζητιέται εις βάθος και να συνοδεύεται από τις κατάλληλες συμβουλές για να μετατραπεί σε θετική μελλοντικά.  

6. Εξατομικευμένη αξιολόγηση. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να εντοπιστούν γρήγορα τυχόν αδυναμίες του εργαζομένου και να γίνουν προσπάθειες να εξαλειφθούν. Πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρίσεις με άλλους εργαζομένους γιατί έτσι δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός και υποδαυλίζονται οι συναδελφικές σχέσεις. 

7. Αξιολόγηση της απόδοσης στην εργασία, όχι της προσωπικότητας. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να περιλαμβάνει σχόλια για την προσωπικότητα του υπαλλήλου, αλλά συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία καταδεικνύουν συμπεριφορές που πιθανώς χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να μην επαναληφθούν. 

8. Συζήτηση. Όταν κοινοποιείται η αξιολόγηση στον εργαζόμενο δεν πρέπει να περιορίζεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αλλά θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και στον εργαζόμενο να συμμετέχει, να υποστηρίξει τον εαυτό του ή ακόμα και να διαφωνήσει επιχειρηματολογώντας.