Η εταιρική κουλτούρα είναι μία σύνθετη έννοια και πολλές φορές δύσκολα αντιληπτή. Αποτελεί ένα σύστημα εννοιών, που συνθέτουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο προσδιορίζει το  πώς συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με τους ανωτέρους, τους εξωτερικούς πελάτες, τους συνεργάτες και άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εταιρία. Οι δύο βασικές λειτουργίες της εταιρικής κουλτούρας είναι να συσπειρώσει τους υπαλλήλους μίας εταιρίας ή ενός οργανισμού και να προσαρμόσει την ίδια την εταιρία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού. 

Πώς μπορεί όμως κάποιος προϊστάμενος ή manager να προωθήσει σωστά και να αναπτύξει θετική εταιρική κουλτούρα μέσα σε μία εταιρία; 

1) Επιτυχία και στόχοι: Πρωταρχικός στόχος κάθε εταιρίας είναι η επιτυχία. Ως ηγέτης λοιπόν θα πρέπει αρχικά να εξηγήσετε στα μέλη μίας ομάδας ή στους υπαλλήλους σας, ποιος πραγματικά είναι ο στόχος που έχει η εταιρία τη δεδομένη στιγμή. Ποια είναι η επιτυχία που πρέπει να επιτευχθεί. Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόμενος θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για τους στόχους της εταιρίας και θα προσαρμόσει και τις δικές του προσωπικές φιλοδοξίες. 

2) Σεβασμός: Ο σεβασμός είναι απαραίτητο στοιχείο μέσα σε μία επιχείρηση. Προσπαθήστε να αναπτύξετε το σεβασμό ανάμεσα στους υπαλλήλους και συναδέλφους, ξεκινώντας πρώτα από εσάς. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε στους υπαλλήλους σας και θα δείτε ότι και οι ίδιοι θα αρχίσουν να ακολουθούν το παράδειγμά σας. 

3) Υπευθυνότητα: Για να καταφέρετε να αποκτήσετε ή να διατηρήσετε μία εταιρία που λειτουργεί αρμονικά, θα πρέπει να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και ναεργάζονται με υπευθυνότητα. Όμως και αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από ψηλά. Γι΄αυτό θα πρέπει να αναρωτηθείτε ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να αφυπνίσετε τόσο τους υπαλλήλους σας όσο και εσάς τους ίδιους.  

4) Επικοινωνία: Ίσως το πιο απαραίτητο στοιχείο της συνεργασίας. Θα πρέπει να επικοινωνείτε συνεχώς με τους υπαλλήλους σας και να μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να αναπτύξετε ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης και οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται το ίδιο δεσμευμένοι με εσάς στην επίτευξη του στόχου. 

5) Υπομονή: Όλες οι αλλαγές χρειάζονται επιμονή και υπομονή. Τα πράγματα δε θα βελτιωθούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Δώστε χρόνο τόσο στους υπαλλήλους σας όσο και σε εσάς να αφομοιώσετε τις καινούριες συνθήκες και απαιτήσεις μίας κατάστασης, και σιγά σιγά τα πράγματα θα βελτιωθούν.