Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον συνεργατικής κουλτούρας

Πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον συνεργατικής κουλτούρας;

Η κουλτούρα συνεργασίας είναι απαραίτητη για μία επιχείρηση για να μπορέσει να εξελιχθεί και να καθιερωθεί στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της σημερινής εποχής. Μόνο μέσα από συνεργασίες προωθούνται καινοτομίες, υλοποιούνται ιδέες και επιτυγχάνεται η βέλτιστη παραγωγικότητα.  

Ακολουθούν 10  τρόποι για να ενισχύσετε το περιβάλλον της συνεργατικής κουλτούρας:

1. Χρήση συνεργατικής γλώσσας

Η συνεργατική γλώσσα εκδηλώνεται με τη συχνή χρήση της προσωπικής αντωνυμίας «εμείς» αντί των αντωνυμιών «εγώ» ή «εσείς». Οι δηλώσεις «εμείς» βοηθούν στην προώθηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος, επειδή επιτρέπουν σε όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν ίση ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στην ομάδα. Εάν η ομάδα αντιμετωπίσει μια πρόκληση, η χρήση δηλώσεων «εμείς» μπορεί να μετατρέψει την πρόκληση σε μια ομαδική προσπάθεια που θα επικεντρωθεί στην εξεύρεση λύσης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποφευχθεί η επίρριψη ευθυνών σε ένα μεμονωμένο μέλος της ομάδας. Επιπλέον, η χρήση συνεργατικής γλώσσας μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ομάδα, επειδή εστιάζετε στο πώς μπορείτε να αποφύγετε να κάνετε παρόμοια λάθη στο μέλλον.

2. Δέσμευση

Δέσμευση με τους άλλους σημαίνει ότι διαθέτετε τον χρόνο σας και την προσοχή σας όταν επικοινωνείτε με τους άλλους, περιορίζοντας τυχόν περισπασμούς, όπως είναι το τηλέφωνο. Η επίδειξη δέσμευσης στην ομάδα σας δείχνει ότι εκτιμάτε τις σκέψεις και τις απόψεις των εργαζομένων. Ως επικεφαλής ομάδας, μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε την ομάδα σας να δείχνει δέσμευση στους άλλους ή να προγραμματίσετε ειδικά σεμινάρια βελτίωσης της επικοινωνίας. Ο καλύτερος τρόπος να εμπεδωθεί η δέσμευση είναι μέσω της ενεργητικής ακρόασης.

3. Ενσυναισθητική στάση

Ως επικεφαλής ομάδας, μπορείτε να εστιάσετε στην κατανόηση και την ενσυναίσθηση, ιδιότητες που συμβάλλουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης και στην αίσθηση της αποδοχής. Όταν τα μέλη της ομάδας αισθάνονται ότι υποστηρίζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον, είναι πιο πιθανό να μοιραστούν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους και να εκφράσουν τις ιδέες τους. 

4. Προώθηση της αυτογνωσίας

Η αυτογνωσία είναι η συνείδηση που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του και για το πώς μπορεί να επηρεάσει τους άλλους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το εργασιακό του στυλ, τις συνήθειες επικοινωνίας και το πώς του αρέσει να αναγνωρίζεται για τη συνεισφορά του στον χώρο εργασίας. Ως επικεφαλής ομάδας, μπορείτε να προωθήσετε την αυτογνωσία και να ενθαρρύνετε την ομάδα σας να κάνει το ίδιο. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να χορηγήσετε ένα φυλλάδιο ερωτήσεων στην ομάδα σας με ερωτήσεις για το εργασιακό στυλ που προτιμούν, ή για τις συμπεριφορές που τους απωθούν. Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα σας προτιμά να εργάζεται και ακολούθως μπορείτε να τους παρέχετε την υποστήριξη που χρειάζονται.

5. Θετικότητα

Όταν ενθαρρύνετε τη θετικότητα στον εργασιακό χώρο, προοδευτικά θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η ομάδα σας να εκτελεί αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά της. Μπορείτε να το κάνετε αυτό θεσπίζοντας κανόνες εντός της ομάδας σας, όπως το να απαιτείτε από τα μέλη να μιλούν ευγενικά μεταξύ τους. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να διαμορφώσετε θετική συμπεριφορά για την ομάδα σας είναι να αναγνωρίζετε τη σκληρή δουλειά που κάνει η ομάδα, είτε κάθε εργάσιμη ημέρα είτε σε εβδομαδιαία βάση. 

6. Κοινές αποφάσεις

Ως επικεφαλής μιας ομάδας, μπορείτε να επιτρέψετε στα μέλη της ομάδας σας να αισθάνονται ασφαλείς όταν εκφράζουν τις απόψεις τους ή όταν επιλέγετε να παίρνετε κοινές αποφάσεις μαζί τους. Μπορείτε να το κάνετε αυτό κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συμβουλευόμενοι την ομάδα σας. Ζητήστε τη γνώμη τους ονομαστικά συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μέλη της ομάδας. Επιπλέον, αν κάνετε μια επιλογή με την οποία η ομάδα δεν συμφωνεί, μπορείτε να εξηγήσετε το σκεπτικό της απόφασής σας. Με αυτόν τον τρόπο, είστε ειλικρινείς και διαφανείς με την ομάδα σας, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του σεβασμού και την αύξηση της εμπιστοσύνης.

7. Ανατροφοδότηση

Όταν ζητάτε από την ομάδα σας ανατροφοδότηση, ενισχύετε την αίσθηση της ασφάλειας και τα μέλη της ομάδας ανοίγονται και εκφράζονται ελεύθερα. Το αποτέλεσμα της ελεύθερης έκφρασης εντός της ομάδας αφορά όχι μόνο τον τομέα της ψυχικής ασφάλειας και της συνεργατικής κουλτούρας αλλά και την παραγωγικότητα, γιατί καμία καλή ιδέα δεν μένει ανέκφραστη και όλες οι αδυναμίες εντοπίζονται εγκαίρως. Η ανατροφοδότηση μπορεί επίσης να σας δείξει ποιες διαδικασίες μπορείτε να συνεχίσετε και ποιες ιδέες μπορείτε να αλλάξετε για να βοηθήσετε στην αύξηση της αποδοτικότητας της ομάδας.

8. Υποστήριξη

Ως επικεφαλής της ομάδας, μπορείτε να υποστηρίξετε τα μέλη της ομάδας σας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να προωθήσετε μία κουλτούρα αποδοχής που να περικλείει την κάλυψη αναγκών διαφορετικών ανθρώπων (π.χ. κάποιοι χρειάζονται χρόνο για άσκηση, κάποιοι άλλοι ευελιξία στο ωράριο γιατί έχουν παιδιά) καθώς και την ευαισθητοποίηση για προβλήματα ψυχικής υγείας. 

9. Σαφής καθορισμός κανόνων

Οι ομαδικοί κανόνες μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα επαγγελματιών να συνεργαστεί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Οι κανόνες μπορούν να ενθαρρύνουν τα μέλη να εργάζονται πάνω σε κοινούς στόχους, επειδή μπορεί να βοηθήσουν στην αποφυγή προκλήσεων και να προωθήσουν τον σεβασμό μεταξύ της ομάδας.

10. Αναγνώριση

Οι προσπάθειες και το έργο της ομάδας είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται. Η εκδήλωση της εκτίμησης και του θαυμασμού για μία επιτυχία θέτει τα θεμέλια για τη διατήρηση της εργασιακής ικανοποίησης. Επίσης, δημιουργεί κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και ενισχύει το αίσθημα της αφοσίωσης.

Διάβασε ακόμα:

Οικονομία των υπηρεσιών

Η θεωρία της εργασιακής προσαρμογής

Πόσο αξιόπιστα είναι τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού;

Επιχειρηματικότητα