Η διαδικασία πρόσληψης είναι μία διαδικασία που αν δεν προετοιμαστεί μπορεί να οδηγήσει σε πρόσληψη ατόμων που δεν είναι κατάλληλα για τη θέση ή να καταλήξει άγονη. Όταν προκύψει ανάγκη για κάποια πρόσληψη χρειάζεται να επιλεγεί μία συγκεκριμένη στρατηγική για τις προσλήψεις η οποία προϋποθέτει τον εντοπισμό των τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα για να θέσετε εφικτούς στόχους και να καθορίσετε ποιες στρατηγικές θα σας βοηθήσουν να τους επιτύχετε.

Πώς να κάνετε πιο αποτελεσματική τη διαδικασία πρόσληψης

1. Ενσωματώστε τις αγγελίες θέσεων εργασίας με την περιγραφή της θέσης εργασίας

Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων με τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας και συνδέστε τις κενές θέσεις εργασίας με καλά καθορισμένες περιγραφές θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων. Αυτό διευκολύνει τόσο τον υπεύθυνο προσλήψεων, όσο και τον υποψήφιο.

2. Απλοποιήστε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Μία πολύπλοκη διαδικασία υποβολής αιτήσεων απωθεί τους περισσότερους υποψηφίους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να λειτουργεί σε όλες τις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, να επιτρέπει μια απρόσκοπτη εμπειρία και οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να εγγραφούν μία φορά και να υποβάλουν το βιογραφικό τους για πολλές θέσεις.

3. Εμφανίστε τις αγγελίες θέσεων εργασίας στον ιστότοπό σας

Δημοσιεύστε τις θέσεις εργασίας στη σελίδα καριέρας του ιστότοπους σας μαζί με τις αναρτήσεις σε άλλες κοινωνικές πλατφόρμες. Η προκήρυξη της θέσης πρέπει να είναι ορατή παντού ειδικά στους κοινωνικούς ιστότοπους, όπου η πλειονότητα των υποψήφιων προσλήψεων περνάει το χρόνο της.

4. Μείνετε σε επαφή με παλαιότερους υποψηφίους

Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων που επιτρέπει την εύκολη επισήμανση και αναζήτηση. Παρακολουθήστε τους αιτούντες και ενημερώστε τους για νέες θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικό να παραμένετε σε επαφή με τους υποψηφίους σε περιοδική βάση. Μπορεί να μην έχουν επιτύχει στην θέση εργασίας για την οποία έκαναν αίτηση, αλλά μπορεί να είναι κατάλληλοι στο μέλλον. Η διατήρηση της επαφής μαζί τους συχνά δημιουργεί σχέσεις και μπορεί να μειώσει το χρόνο μέχρι την πρόσληψη για μελλοντικές προσλήψεις.

5. Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους υποψηφίους σας

Ορίστε άτομα υπεύθυνα για συνεντεύξεις σε υποψήφιους που έχουν επιλεγεί και προωθήστε αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις σε υποψηφίους.

6. Διατηρήστε δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης

Για να βελτιώσετε επαναληπτικά τη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής, διατηρήστε σχολαστικά τα δεδομένα που σχετίζονται με τα διάφορα μέρη της διαδικασίας. Οι διάφορες μετρήσεις πρόσληψης που μπορείτε να διαχειριστείτε περιλαμβάνουν βιογραφικά που παραλαμβάνονται, συνεντεύξεις, μη εμφανίσεις, προσφορές, αποδοχές, χρόνο πρόσληψης, χρόνο πλήρωσης κ.ο.κ.

Διάβασε ακόμα:

Συναισθηματική ή σωματική πείνα;

Ανθεκτικότητα στον ιατρικό χώρο

Η προσωπικότητά μας και η επιλογή φίλων