Εξ ορισμού, η συναισθηματική νοημοσύνη, που αναφέρεται επίσης ως συναισθηματικό πηλίκο (EQ), είναι η ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης και διαχείρισης τόσο των δικών μας συναισθημάτων όσο και των συναισθημάτων των άλλων. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να αναλυθεί σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση ή κοινωνικές δεξιότητες και διαχείριση σχέσεων.

Τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν λοιπόν την τάση να είναι περισσότερο συντονισμένα με τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων, γεγονός που τα καθιστά πιο ενσυναισθητικά, προσεκτικά, ευέλικτα, διπλωματικά και γνήσια. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πηγές ασφάλειας και δημιουργικότητας και παραγωγικότητας ακόμα και σε έντονα μεταβαλλόμενα εργασιακά τοπία όπως αυτά που βιώνουμε σήμερα μετά τις αλλαγές που επέφερε η πανδημία. Η συναισθηματική νοημοσύνη προάγει την ικανότητα προσαρμογής, ανάκαμψης και εργασιακής ευημερίας, όταν πραγματοποιούνται ριζικές αλλαγές όπως η απομακρυσμένη εργασία, τα ευέλικτα ωράρια, ή οι διαδικτυακές συνεδριάσεις. 

Ο χώρος εργασίας έχει να κάνει με την οικοδόμηση και τη διατήρηση σχέσεων και την καλή συνεργασία με τα μέλη της ομάδας ή με συνεργάτες για την παραγωγή αποτελεσμάτων. Τα άτομα που διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι εγγενώς εξοπλισμένα για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές σχέσεις και να δημιουργούν παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα.

Οι υπάλληλοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη προσθέτουν αξία και ενισχύουν την παραγωγικότητα ενός οργανισμού με τους εξής τρόπους:

Η ενσυναίσθησή τους βελτιώνει την επικοινωνία.

Με τη διακριτικότητα, την ευαισθησία και την αυθεντικότητά τους, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε θέση να προσαρμόζουν το στυλ επικοινωνίας τους στο άτομο ή την ομάδα με την οποία αλληλεπιδρούν. Η αυξημένη αυτογνωσία τους επιτρέπει να εφαρμόζουν την ενεργητικήακρόαση. Αυτή η ενσυναισθητική επικοινωνία επιτρέπει ανοιχτές, ειλικρινείς και εποικοδομητικές συζητήσεις. Οι διαφορές αξιοποιούνται και οι συγκρούσεις περιορίζονται, δημιουργώντας εμπιστοσύνη στην ομάδα και τον οργανισμό, αποφεύγοντας τις παρεξηγήσεις και προωθώντας μια θετική εργασιακή κουλτούρα.

Η προσαρμοστικότητά τους προωθεί την επίλυση προβλημάτων και την καινοτομία.

Αναγνωρίζοντας ότι η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, οι εργαζόμενοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστοι στις συνθήκες γύρω τους, καθιστώντας τους ευέλικτους και ανοιχτούς στις αλλαγές, στις νέες ιδέες και στη διερεύνηση καινοτόμων λύσεων. Το χαρακτηριστικό τους είναι να αποδέχονται την εποικοδομητική ανατροφοδότηση και την κριτική, διοχετεύοντάς την σε θετική κατεύθυνση για τη συνεχή βελτίωση του εαυτού τους, της εργασίας τους και των ομάδων τους.

Έχουν υψηλό εσωτερικό κίνητρο.

Τα συναισθηματικά ευφυή άτομα έχουν την τάση να είναι περισσότερο αυτοοδηγούμενα και αυτοπειθαρχημένα, δηλαδή αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και κάνουν τη δουλειά ή διασφαλίζουν ότι η δουλειά θα γίνει. Συχνά θεωρείται ότι είναι φυσικοί ηγέτες, είναι επίσης πολύ καλοί στο να συνδέονται με τους συναδέλφους τους και να τους παρακινούν, εμπνέοντάς τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό και βελτιώνοντας την απόδοση της ομάδας.

Η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα συναισθήματα μετριάζει τις συγκρούσεις.

Έχοντας την ικανότητα να διαχειρίζονται τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων, ακόμη και υπό πίεση, οι εργαζόμενοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι σε θέση να χειρίζονται και να επιλύουν καλύτερα τις συγκρούσεις, είτε αφορούν τους ίδιους είτε μεταξύ άλλων. Είναι λιγότερο επιρρεπείς στο να είναι παρορμητικοί και να ανταποκρίνονται σε απογοητευτικές καταστάσεις με αντιπαραγωγικές αντιδράσεις, αλλά αντίθετα παραμένουν ψύχραιμοι, ήρεμοι και συγκεντρωμένοι και  επικεντρώνονται στη διεξαγωγή παραγωγικών συζητήσεων και στην εξεύρεση λύσεων.

Η ενσυνειδητότητα τους ενισχύει τη συνεργασία και την ομαδικότητα.

Με την έμφυτη ικανότητα να βλέπουν τις καταστάσεις από πολλές οπτικές γωνίες, να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων, οι συναισθηματικά ευφυείς εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα να δημιουργούν δεσμούς και σχέσεις και να ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν. Αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες των άλλων ανθρώπων, προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό, τη συμπόνια και τη συνεργασία και δημιουργούν ένα υποστηρικτικό, ακμαίο και θετικό εργασιακό περιβάλλον που συμβάλλει στη διατήρηση των εργαζομένων και στην προσέλκυση νέων ταλέντων.

Ο ανθρωποκεντρικός τους προσανατολισμός ενθαρρύνει πολύτιμες συνεργασίες.

Οι εργαζόμενοι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, με τις εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και την ικανότητά τους να συνδέονται συναισθηματικά με τους άλλους, είναι ιδανικοί για να κατανοούν τις ανάγκες των πελατών και συνεργατών, την οικοδόμηση και διατήρηση ισχυρών σχέσεων, την ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζομένων και της ικανοποίησης των πελατών και την επίτευξη νέων στρατηγικών συνεργασιών για την αύξηση των πωλήσεων και των επενδυτικών ευκαιριών.

Διάβασε ακόμα:

Ο κοινωνικός αντίκτυπος του αστικού φωτισμού

Νέες τάσεις στην ψυχική υγεία, 2022

Οι βασικές ιδιότητες του καλού γείτονα