Η επιλογή μιας καριέρας είναι μία δύσκολη  απόφαση που επηρεάζεται από πολυσύνθετους  παράγοντες. Για πολλούς νέους, ο τεράστιος αριθμός επιλογών μετατρέπει την απόφαση σε μία ιδιαίτερα ψυχοφθόρα διαδικασία.

Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την επίγνωση και να αποκωδικοποιήσουν τη σωστή  καριέρα για τον κάθε εξεταζόμενο βάσει των απαντήσεων που δίνει σε ποικίλες ερωτήσεις. Ορισμένα τεστ επικεντρώνονται σε έναν μόνο παράγοντα, όπως τα ενδιαφέροντα ή οι αξίες, ενώ άλλα μπορεί να λαμβάνουν υπόψη αρκετούς παράγοντες, όπως την προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις προσωπικές προτιμήσεις. Οι απαντήσεις του εξεταζόμενου χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του προφίλ και τον εντοπισμό συγκεκριμένων ομάδων ενδιαφερόντων ή χαρακτηριστικών, τα οποία στη συνέχεια συγκρίνονται και αντιστοιχίζονται με τα δεδομένα συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

Τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα τεστ έχουν σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και ερευνηθεί από επαγγελματίες προγραμματιστές και ψυχολόγους. Η πλειονότητα των τεστ καριέρας χρησιμοποιεί τους κώδικες Holland, που αναπτύχθηκαν από τον Αμερικανό ψυχολόγο Dr John LHolland, για να αντιστοιχίσουν τους ανθρώπους με τις κατάλληλες θέσεις εργασίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Η θεωρία του John Holland για την επιλογή επαγγέλματος/καριέρας προτείνει ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να εργαστούν σε περιβάλλοντα που είναι παρόμοια με τον δικό τους τύπο προσωπικότητας είναι πιο πιθανό να βιώσουν επιτυχία και ικανοποίηση. Ο Holland προτείνει έξι τύπους προσωπικότητας που αντιστοιχούν σε έξι εργασιακά περιβάλλοντα: Ρεαλιστικό, Ερευνητικό, Καλλιτεχνικό, Κοινωνικό, Επιχειρηματικό και Συμβατικό (συνοψίζεται ως RIASEC).

R-Ρεαλιστικό

• Γεωργία, τρόφιμα και φυσικοί πόροι

• Αρχιτεκτονική και κατασκευές

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

• Επιστήμες υγείας

• Φιλοξενία και τουρισμός

• Τεχνολογία πληροφοριών

• Δίκαιο, δημόσια ασφάλεια, σωφρονιστικά ιδρύματα και ασφάλεια

• Μεταποίηση

• Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά

• Μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

I-Ερευνητικό

• Επιστήμες υγείας

• Τεχνολογία πληροφοριών

• Δίκαιο, δημόσια ασφάλεια, σωφρονιστικά μέτρα και ασφάλεια

• Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά

Α-Καλλιτεχνικό

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

• Εκπαίδευση και κατάρτιση

• Φιλοξενία και τουρισμός

• Ανθρώπινες υπηρεσίες

• Μάρκετινγκ, πωλήσεις και υπηρεσίες

S-Κοινωνικό

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

• Εκπαίδευση και κατάρτιση

• Κυβέρνηση και δηµόσια διοίκηση

• Επιστήμες υγείας

• Ανθρώπινες υπηρεσίες

• Δίκαιο, δημόσια ασφάλεια, σωφρονιστικά ιδρύματα και ασφάλεια

• Μάρκετινγκ, πωλήσεις και υπηρεσίες

Ε-Επιχειρηματικό

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

• Επιχειρήσεις, διοίκηση και διαχείριση

• Οικονοµικά

• Κυβέρνηση και δηµόσια διοίκηση

• Φιλοξενία και τουρισμός

• Δίκαιο, δημόσια ασφάλεια, σωφρονιστικά ιδρύματα και ασφάλεια

• Μάρκετινγκ, πωλήσεις και υπηρεσίες

CΣυµβατικό

• Αρχιτεκτονική και κατασκευές

• Επιχειρήσεις, διοίκηση και διαχείριση

• Οικονοµικά

• Επιστήμες υγείας

• Μεταποίηση

• Μάρκετινγκ, πωλήσεις και υπηρεσίες

• Μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

R και I – Ρεαλιστικό και Eρευνητικό

• Επιστήμη της υγείας

• Τεχνολογία πληροφοριών

• Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά

R και A – Ρεαλιστικό και Kαλλιτεχνικό

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

R και S – Ρεαλιστικό και Kοινωνικό

• Επιστήμη της υγείας

• Ανθρώπινες υπηρεσίες

• Δίκαιο, δημόσια ασφάλεια, σωφρονιστικά μέτρα και ασφάλεια

R και E – Ρεαλιστικό και Eπιχειρηματικό

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

• Φιλοξενία και τουρισμός

R και C – Ρεαλιστικό και Συμβατικό

• Αρχιτεκτονική και κατασκευές

• Μεταποίηση

• Μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική

I και S – Ερευνητικό και Κοινωνικό

• Επιστήμες υγείας

A και S – Καλλιτεχνικό και Κοινωνικό

• Εκπαίδευση και κατάρτιση

Α και Ε – Καλλιτεχνικό και Επιχειρηματικό

• Τέχνες, τεχνολογία A/V και επικοινωνίες

S και E – Κοινωνικό και Επιχειρηματικό

• Κυβέρνηση και δηµόσια διοίκηση

• Δίκαιο, δημόσια ασφάλεια, σωφρονιστικά ιδρύματα και ασφάλεια

• Μάρκετινγκ, πωλήσεις και υπηρεσίες

E και C  Επιχειρηματικό και Συμβατικό

• Χρηµατοοικονοµικά

• Επιστήμη της υγείας

Κάθε κωδικός σχετίζεται με έναν γενικό τομέα εργασίας και συνήθως δεν περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές, ή ακόμη και πιο συγκεκριμένα ή ασυνήθιστα επαγγέλματα. Συνήθως, οι γνώσεις που προσφέρει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού επιβεβαιώνει και αποσαφηνίζει αυτά που ήδη γνωρίζει κανείς για τον εαυτό του. Η αυτογνωσία αποτελεί το θεμέλιο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, οπότε η πραγματοποίηση ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για να συνειδητοποιήσει κανείς και να αποσαφηνίσει το επαγγελματικό του μέλλον.

Φυσικά για την τελική επιλογή θα χρειαστεί έρευνα σχετικά με τις θέσεις εργασίας, τους τομείς που ανθούν και γενικότερα τις τάσεις που καθορίζουν την αγορά εργασίας για να γίνει η επιλογή όχι μόνο με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις αλλά και τις ρεαλιστικές συνθήκες.

Συχνά καθοδηγούμαστε από τους γύρω μας, την οικογένεια, τους φίλους, τους εκπαιδευτικούς για να επιλέξουμε ένα μονοπάτι καριέρας, και αυτό μπορεί να περιορίσει το εύρος και το βάθος του οπτικού πεδίου, υπό το οποίο διερευνά κανείς τις επιλογές του.  Τα τεστ μπορεί να λειτουργήσουν θετικά και να εμπλουτίσουν το τοπίο δίνοντας ιδέες για επαγγέλματα που ίσως δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική εξίσωση.

Διάβασε ακόμα:

Τι είναι το κλιματικό άγχος και ποιους επηρεάζει;

Συναισθηματική λήψη αποφάσεων

Η ψευδαίσθηση της επιτυχίας