Πόσο σημαντικοί είναι οι στόχοι στο εργασιακό περιβάλλον

Πόσο σημαντικοί είναι οι στόχοι στο εργασιακό περιβάλλον;

Σύμφωνα με τη θεωρία της στοχοθέτησης του Locke η επιθυμία για επίτευξη στόχου αποτελεί πολύ ισχυρό κίνητρο στο χώρο της εργασίας. Οι στόχοι στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν μικρούς προορισμούς. Κάθε υπάλληλος ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να θέτει στόχους με σκοπό να κατευθύνει τόσο τη συμπεριφορά του όσο και τις ενέργειες του προς την επίτευξή τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του Locke η επαγγελματική ικανοποίηση δύναται να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες: 

• Εσωτερική ικανοποίηση: Πρόκειται για την ικανοποίηση που πηγάζει από το αίσθημα δημιουργίας, αναγνώρισης έργου και ελευθερίας επιλογών του ατόμου. 

• Εξωτερική ικανοποίηση: πρόκειται για την ικανοποίηση που πηγάζει από τις αμοιβές, τις πρόσθετες παροχές, τα μπόνους καθώς και τα ωράρια εργασίας του ατόμου. 

• Συνακόλουθες ικανοποιήσεις: πρόκειται για την ικανοποίηση που προέρχεται από τις συνθήκες εργασίας, τις καλές σχέσεις με τους συναδέλφους και τις διαπροσωπικές σχέσεις που καλλιεργούνται στο χώρο εργασίας. 

Κάθε υπάλληλος αρχικά θα πρέπει να θέτει έναν στόχο που είναι ξεκάθαρος και σαφής. Με αυτό τον τρόπο το άτομο θα μείνει προσηλωμένο σε αυτόν και δεν θα χαθεί σε δύσκολα και δυσνόητα μονοπάτια. Όταν ο στόχος είναι αόριστος μπορεί να προκύψουν νέα δεδομένα, να προστεθούν ή αφαιρεθούν σημαντικά στοιχεία και να οδηγηθεί τελικά σε αποτυχία. 

Ένας στόχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όταν ο εργαζόμενος πιστεύει ότι δεν θα τα καταφέρει, επειδή δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις ή δυνατότητες. Γι αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να τίθενται στόχοι που είναι εφικτοί από το συγκεκριμένο άτομο. Επίσης οι υπάλληλοι δυσκολεύονται να θέσουν ή να πραγματοποιήσουν καινούριους στόχους όταν δεν υπάρχει προσωπικό όφελος για την επίτευξη τους. 

Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να θέσουν υψηλούς στόχους είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τους στο συγκεκριμένο σύστημα καθώς και η συνεχής βελτίωσή τους. Οι εταιρίες επομένως θα πρέπει να επιδιώκουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στη θέσπιση νέων στόχων μέσα από τακτικές συναντήσεις των τμημάτων. Επίσης θα πρέπει να δίνεται κίνητρο με τη μορφή πρόσθετων αμοιβών όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί. 

Η διαδικασία της στοχοθέτησης μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να γίνουν πιο αποδοτικοί, να αποσαφηνίσουν το ρόλο τους μέσα στην εταιρία και να αισθάνονται χρήσιμοι και σημαντικοί. Από την άλλη, στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν έχουν νέους στόχους είναι έντονο το συναίσθημα της αποτυχίας και της δυσαρέσκειας.

Διάβασε ακόμα:

Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στο εργασιακό περιβάλλον

Πώς επιδρά η αισιοδοξία στην εργασία;

Ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης στην εργασία

Επιχειρηματικότητα